Kirkkohistoria

Kirkkohistoria on sekä historiaa että teologiaa. Tutkimusala tarkastelee kristinuskoa, kirkkoja ja kristittyjä, uskonnollisia liikkeitä ja ilmiöitä – menneisyyden muutosvoimia, jotka vaikuttavat myös nykyisyyteen. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kahdella käsi kädessä kulkevalla oppialalla: yleisessä kirkkohistoriassa sekä Suomen ja Skandinavian kirkkohistoriassa.

Uskonto on yksi historian ja yhteiskunnan vahvimmista voimista. Kirkkohistorian tutkimus auttaa ymmärtämään uskonnollisen tradition muotoutumista ja siirtymistä sukupolvelta toiselle. Se tutkii kristinuskon eri muotoja osana yhteiskuntaa ja laajempaa historiaa. Siksi sillä on läheisiä liittymäkohtia muihin historia- ja yhteiskuntatieteisiin sekä humanistisen tutkimuksen eri aloihin.

Aihepiirin laajuus näkyy tutkimuksen kirjossa. Kirkkohistorian osaston henkilökunta edustaa alan huippuja niin antiikin ja keskiajan kuin uuden ja nykyajan osalta. Koko maailma on tutkimuskenttänämme: viime aikojen opinnäytteissä on tarkasteltu yhtä hyvin Suomen ja Viron kuin vaikkapa Britannian tai Pakistanin kirkkohistoriaa. On liikuttu keskiajalla ja reformaatiokaudella, valistuksen ajoissa ja aivan uusimmassa 2000-luvun kirkkohistoriassa. Tutkittavana ovat olleet sekä kristinuskon näkyvimmät edustajat että sen ankarimmat vastustajat.

Osastovastaava

JD
Juliette
Day
yliopistonlehtori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia

 

Kirkkohistorian tutkijat ja opettajat

Tietoa muista tutkijoista (mm. apurahatutkijoista) löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista

Tiedot tutkimushankkeista löydät tutkimusportaalista.

Luettelot sisältävät kaikki osastolla toimivat nykyiset tutkimusprojektit, joissa tutkijat ovat joko vastuullisina tutkijoina tai tutkimusryhmän jäseninä, akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden henkilökohtaiset tutkimushankkeet sekä jo päättyneitä hankkeita.

Teologisen tiedekunnan opetus on järjestynyt kahteen koulutusohjelmaan:

Myös englanninkielisen Master's Programme in Intercultural Encounters -maisteriohjelman Religion, Conflict and Dialogue -opintosuunnassa on mahdollista suorittaa teologian maisterin tutkinto.

Opiskelijaksi hakemisesta on kerrottu koulutusohjelmien sivuilla (ks. linkit yllä).

Tutustu myös teologisen tiedekunnan Opiskelijaksi-sivuihin

Tohtorikoulutus

Teologinen tiedekunta kouluttaa tieteenalaansa syvällisesti perehtyneitä tohtoreita, joilla on monipuoliset valmiudet sekä tutkijan tehtäviin että haastaviin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri alueilla.

Tohtorikoulutukseen voit tutustua