Tutkimus

Teologisessa tiedekunnassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä historiassa ja nykyajassa. Tutkitun, syvällisen ja monipuolisen tiedon avulla ymmärrämme globaaleja muutoksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten monikulttuurisuutta, arvojen ja hyvinvoinnin yhteyksiä ja uskonnollista ääriliikehdintää.

Isot yhteiskunnalliset muutokset, kuten uskonnollinen radikalisoituminen ja maahanmuutto ovat lisänneet ja samalla muuttaneet tarvetta uskonnolliselle osaamiselle ja uskontoja koskevalle tiedolle. Korkeatasoisen tutkimustiedon rinnalla soveltavan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin vastaavan tiedon tarve kasvaa entisestään. Eri uskontojen sisältöjen syvällinen tuntemus sekä uskontojen välisten suhteiden ymmärtäminen edellyttävät myös pyhien tekstien alkukielistä tutkimusta.

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat:

 • Uskonnollinen vuorovaikutus kulttuurikonteksteissa: identiteetit, konfliktit, dialogi sekä rauhanomainen vuorovaikutus
 • Teologisten, uskonnollisten ja katsomuksellisten ideoiden sekä käsitejärjestelmien synty, historiallinen kehitys sekä vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin
 • Uskonnollinen monimuotoisuus globaalissa ja paikallisessa kontekstissa
 • Uskontojen, elämänkatsomusten ja arvojen vaikutus hyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen monitieteisyys sekä metodinen kehittäminen

Nousevia ja uusia aloja ovat mm.

 • ekoteologia
 • uskonto ja eriarvoisuus
 • muuttoliikkeiden vaikutus uskontoon ja kulttuuriin
 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vuorovaikutus historiassa sekä nykyisessä globaalissa, eurooppalaisessa ja suomalaisessa kulttuurikontekstissa
 • tekoälyn sekä sosio-teknisten innovaatioiden soveltamiseen liittyvät ideologiset ja eettiset kysymykset
 • uskonnon/spiritualiteetin kehollisuus, tilallisuus ja materiaalisuus
 • islamilainen teologia
 • Afrikkaan liittyvä tutkimus ja opetusyhteistyö sekä verkostot.

Tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen taso on todettu korkeaksi useissa kansainvälisissä arvioinneissa. Oppiala- tai oppiainekohtaisessa QS World University Rankings by Subject -vertailussa Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen ala oli vuonna 2021 sijalla 36. Vuonna 2019 suoritetussa Helsingin yliopiston tutkimuksen arvioinnissa teologinen tiedekunta sai erityistä kiitosta tutkimusstrategiastaan, jossa vahva historiallisesti suuntautunut tutkimus ja tunnistetut vahvuusalat yhdistyvät kykyyn tunnistaa ja ottaa mukaan uusia ja ajankohtaisia tutkimusaiheita.

Tie­de­kun­nan tut­ki­mus­hank­kei­ta ja -yhteisöjä

Alla listattu tutkimushankkeet ja -yhteisöt, joissa mukana teologisen tiedekunnan tutkijoita. Osa kuvausteksteistä englanniksi.