Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekunnan varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tehtäväalueella.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaani, professori Antti Räsänen johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa. Antti Räsänen on uskonnonpedagogiikan professori.

Varadekaani Jutta Jokiranta on Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori.

  • Erityisalue: tutkijankoulutus ja tutkimusasiat
  • Tavattavissa sopimuksen mukaan
  • Vuorikatu 3
  • Puhelin 0503185516
  • Sähköposti jutta.jokiranta@helsinki.fi

Varadekaani Elina Vuola on globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori.

  • Erityisalue:  yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kansainvälisyys
  • Tavoittavissa sopimuksen mukaan
  • Vuorikatu 3
  • 050 3111972
  • Sähköposti elina.vuola@helsinki.fi