Koulutusohjelmat ja opiskelijaksi hakeminen

Helsingin yliopistossa  koulutus järjestetään koulutusohjelmissa. Teologisessa tiedekunnassa on kolme koulutusohjelmaa: kolmevuotinen teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, kaksivuotinen maisteriohjelma sekä kansainvälinen maisteriohjelma.

  • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta. Opiskelija perehtyy uskonnontutkimukseen teologian eri oppiaineiden kautta ja tarkastelee uskontoa ilmiönä, joka vaikuttaa historiaan, yhteiskuntaan, arvoihin ja globaalin maailman haasteisiin. Ohjelmasta valmistuu teologian kandidaatteja.
  • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Koulutusohjelmassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta. Ohjelmasta valmistuu teologian maistereita.
  • Intercultural Encounters on englanninkielinen maisteriohjelma, jonka Religion, Conflict and Dialogue -opintosuunnassa on mahdollista suorittaa teologian maisterin tutkinto.

Koulutusohjelman sivuilta löydät kaikki hakemiseen tarvittavan tiedon. Helsingin yliopiston koulutusohjelmista ja hakemisesta yliopistoon löydät lisätietoa Opintopolusta ja Helsingin yliopiston Hakeminen ja opetus -sivuilta.

Tiedekunnassa on myös teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma.