Opiskelijavalintaa koskevat kielitaitovaatimukset

Tiedekunta voi päättää, että kotimaisen kielen taidon osoittamiseksi riittää suomen- tai ruotsinkielisessä valintakokeessa osoitettu kielitaito.

Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmissa voidaan poiketa näistä kielitaitovaatimuksista.

Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteellisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa sekä aineenopettajakoulutuksessa voidaan poiketa näistä kielitaitovaatimuksista.

Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardisoitujen kielikokeiden tapaan.

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur
 • Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-tai B-kielenä vähintään arvosa-nalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • European Baccalaureate -tutkinnossa suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021 ja vähintään arvosana 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • European Baccalaureate -tutkinnossa suomi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7
 • Vähintään arvosanalla hyvä suoritetut, korkeakoulututkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaava kielikoe)
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opinnot (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään arvosana cum laude approbatur (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulututkinto suomeksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • Valtionhallinnon kielitutkinto: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa
  • Yleinen kielitutkinto: Kaikissa osakokeissa taitotaso 4 käytettäessä 6-portaista asteikkoa tai taitotaso 5 käytettäessä 9-portaista asteikkoa
  • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti,jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6. Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur
 • Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä vähintään arvosanalla 2 TAI ruotsi A2-tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) vähintään arvosanalla 2.
 • European Baccalaureate -tutkinnossa ruotsi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021 ja vähintään arvosana 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • European Baccalaureate -tutkinnossa ruotsi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7
 • Vähintään arvosanalla hyvä suoritetut, korkeakoulututkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaava kielikoe)
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opinnot (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään arvosana cum laude approbatur (tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta)
 • Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • Valtionhallinnon kielitutkinto: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa
  • Yleinen kielitutkinto: Kaikissa osakokeissa taitotaso 4 käytettäessä 6-portaista asteikkoa tai taitotaso 5 käytettäessä 9-portaista asteikkoa
  • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti, jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6. Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä ruotsin kielen kielitestejä.
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies): Hyväksytty