Opiskelijaksi

Tervetuloa opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan!

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian alalla. Tiedekunnan tarjoaman uskonnon asiantuntemuksen perustana on vahva historiatietoisuus, mutta toisaalta voimakas nykypäivään liittyvä tulkinnallinen ulottuvuus.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, sillä uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antaa välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa. Meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin: työllisten osuus vuonna 2018 meiltä valmistuneista viisi vuotta valmistumisen jälkeen oli 95 %, ja 86 % arvioi työnsä vastaavan vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta. Teologit työllistyvät paitsi opettajiksi ja kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen myös monipuolisesti esimerkiksi viestinnän ja asiantuntijoiden tehtäviin, järjestöihin, yrityksiin, mediaan ja julkiseen hallintoon. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.