Tutkimus

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) tekee yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka keskittyy pohjoismaiseen hyvinvointiin, etnisiin suhteisiin ja viestintään. Tutkimuksen vahvuuksia ovat sen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys, sillä tarkasteltavia aiheita ovat esimerkiksi maahanmuutto, kansalaisuus ja hyvinvointivaltio.

Tutkimus perustuu Soc&komin kuuteen tieteenalaan, mutta tieteidenvälisyyttä korostetaan yhä enemmän ja tutkimusta tehdään viidessä temaattisessa verkostossa.

Soc&komin tutkimus keskittyy viiteen temaattiseen verkostoon, jotka yhdistävät Soc&komin eri tieteenalojen asiantuntemuksen. Soc&komin kuusi tieteenalaa – journalistiikka, oikeustiede, sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia ja valtio-oppi (erityisesti hallintotiede) – muodostavat verkostoissa tehtävän tutkimuksen perustan.

Lisätietoja Soc&komin tutkimuksesta ja tutkijoista on Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Soc&kom osallistuu myös tutkimusverkostoihin, tutkimuskeskuksiin ja muuhun yhteistyöhön, esimerkiksi INEQ – Helsinki Inequality Initiative -hankkeeseen, joka yhdistää Helsingin yliopiston useissa eri tiedekunnissa työskenteleviä tutkijoita.

Julkaisuja

RSS Feed

No results.