Opiskelijaksi

Soc&komissa voi opiskella journalistiikkaa ja viestintää, sosiaalityötä, sosiaalipsykologiaa, valtio-oppia (erityisesti hallintotiedettä), sosiologiaa ja oikeustiedettä yhteiskuntatieteiden kandiohjelmassa. Soc&komilla on yhdessä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa valtakunnallinen vastuu sosiaalityön ruotsinkielisestä koulutuksesta. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintoja Soc&komin ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisessä ruotsinkielisessä yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmassa.

Soc&komista valmistuneet sijoittuvat erittäin hyvin työmarkkinoille.

Suomenkielisenä opiskelijana voit hakea Soc&komiin, jos osaat ruotsia hyvin. Hakijoiden tulee osoittaa kielitaitonsa hakuvaiheessa (ohjeet ruotsiksi).

Haku yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmaan tapahtuu Opintopolku-portaalin kautta (ohjeet ruotsiksi).

Soc&kom sijaitsee keskustakampuksen ytimessä. Samassa korttelissa sijaitsee myös muun muassa humanistisen tiedekunnan, valtiotieteellisen tiedekunnan ja oikeustieteellisen tiedekunnan tiloja sekä yliopiston päärakennus. Muiden tiedekuntien läheisyys tarkoittaa, että opiskelijat voivat käydä helposti myös niiden järjestämillä luennoilla. Yliopiston muutkin kampukset ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Tule meille opiskelemaan