Suo. Kuokka. Jussi. -kirjallisuus

Lisälukemista Suo. Kuokka. Jussi. -artikkeliin.

 

”Kuvaus ihmisestä ilmaston muokkaajana.”

 • Flannery, Tim. Ilmaston muuttajat. Otava, 2006.

”Ilmastotieteilijöiden tiiviitä vastauksia perustaviin kysymyksiin.”

 • Global Weirdness. Climate Central. Pantheon Books, 2012.

”Jenkkitoimittajan opus ketjuttuvista ympäristöongelmista.”

 • Hartmann, Thom. The Last Hours of Ancient Sunlight. Three Rivers Press, 2004.

”Laaja artikkelikokoelma monesta näkökulmasta.”

 • Ilmastonmuutos käytännössä. Hillinnän ja sopeutumisen keinoja. Virtanen, Anne & Rohweder, Liisa. Gaudeamus, 2011.

”Toimittaja-aktivistin kirja talouden ja ilmaston törmäyskurssista.”

 • Klein, Naomi. This Changes Everything. Capitalism vs. the Climate. Allen Lane, 2014.

”Sammalopas suo- ja metsäretkien syventämiseen.”

 • Laine, Jukka & Sallantaus, Tapani & Syrjänen, Kimmo & Vasander, Harri. Sata sammalta. Metsäkustannus, 2013.

”Suo-opas suobongarille.”

 • Laine, Jukka & Vasander, Harri. Suotyypit ja niiden tunnistaminen. Metsäkustannus, 2005.

”Artikkelikokoelma erilaisista luonnoista ja luontokäsityksistä.”

 • Luonnon politiikka. Haila, Yrjö & Lähde, Ville. Vastapaino, 2003.

”Tulevaisuuden politiikan mahdollisuuksien kartoitusta.”

 • Lähde, Ville. Niukkuuden maailmassa. niin & näin, 2013.

”Brittipolitologin opus fossiilisten polttoaineiden osuudesta nykyisten yhteiskuntien kehitykseen.”

 • Mitchell, Timothy. Carbon democracy. Political power in the age of oil. Verso, 2011.

”Henkilökohtainen elämäntarina Suomen soilta.”

 • Murtomäki, Eero. Muutos meissä. Lumo-kustannus, 2008.

”Raportti tinkimättömästä omavaraisuuskokeilusta Suomessa.”

 • Nordlund, Lasse & Dorff, Maria. Elämämme perusteista. Palladium, 2008.

”Tiiliskivi 1600-luvun ilmaston vaikutuksista yhteiskuntiin.”

 • Parker, Geoffrey. Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century. Yale University Press, 2013.

”Monipuolinen artikkelikokoelma suomalaisen yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen tekijöiltä.”

 • Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Massa, Ilmo (toim.). Gaudeamus, 2014.

”Fossiilisen energian filosofian, naftologian, kehittelyä.”

 • Salminen, Antti & Vadén, Tere. Energia ja kokemus. niin & näin, 2013.

”Esseitä luontosuhteesta ja paikallisuudesta.”

 • Snyder, Gary. Erämaan opetus. Savukeidas, 2010.

”Kaunis kirja suon kauneudesta.”

 • Suo on kaunis. Hakala, Kirsi (toim.) Maahenki, 1999.

”Hyvä tieteellinen perusteos Suomen soista.”

 • Suomen suot. Harri Vasander (toim.). Suoseura, 1998.

”Suoseuran novellikilpailun parhaimmisto samoissa kansissa.”

 • Suon syvä syli. Seppälä, Arto (toim.) Maahenki 1999.

”Yhteiskuntatieteellistä ilmastonmuutoskeskustelua.”

 • Urry, John. Ilmastonmuutos yhteiskunnassa. Vastapaino, 2013.

”Yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen lähtölaukaus Suomessa.”

 • Ympäristökysymys. Ympäristöuhkien uhka yhteiskunnille. Massa, Ilmo & Sairinen, Rauno (toim.) Gaudeamus, 1991.