Ydinkoevalvonta

Ydinkokeiden seisminen valvonta ja siihen liittyvä tutkimus ovat olleet tärkeällä sijalla seismologian instituutin toiminnassa sen perustamisesta saakka. Seismiset menetelmät ovat tehokkaimpia tapoja havaita ja paikantaa mahdollisia maanalaisia ydinkokeita. Tästä syystä instituutin perustehtäviä on huolehtia niin kansallisesta seismisestä valvonnasta kuin Suomen osallistumisesta kansainväliseen ydinkoekieltosopimuksen seismiseen valvontatoimintaan. Tämä on tapahtunut pääosin Ulkoministeriön rahoituksen turvin.

Seismologian instituutin tutkijat ovat vuodesta 1976 lähtien osallistuneet tieteellisinä asiantuntijoina ydinaseriisuntaneuvottelujen asiantuntijatyöryhmän toimintaan. Neuvottelujen tuloksena kattava ydinkoekieltosopimus (Comprehensive Test Ban Treaty) allekirjoitettiin vuonna 1996.

Sopimuksen noudattamista varten on suunniteltu kansainvälinen valvontajärjestelmä (International Monitoring System=IMS), jonka merkittävänä osana on 50 seismistä primääriasemaa ja 120 täydentävää asemaa ympäri maapalloa. Sysmässä sijaitseva monipisteasema FINES on määritelty osaksi sopimukseen kuuluvaa valvontaverkkoa. Se valmistui vuonna 1985 ja oli verkon ensimmäisiä sertifioituja primääriasemia. Kaikilta valvontajärjestelmän asemilta rekisteröintitieto välitetään suoraan satelliittiyhteyden kautta Wienissä sijaitsevaan kansainväliseen tietokeskukseen, joka toimii CTBT-organisaation valmistelevan komission puitteissa.

Ydinkokeiden erottamiseen maanjäristyksistä on useita menetelmiä. Video maanjäristysten erottamiseksi ydinkokeista.