Tehtävät

Seismologian instituutti on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen laitokseen kuuluva yksikkö, jolla on sopimuksiin ja säädöksiin perustuvia seismologiseen valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä. Seismologian instituutti on ainoa seismologian alan tutkimuslaitos Suomessa.

Valvontaseismologisten tehtävien lisäksi instituutin tehtävänä on:

  • suorittaa ja kehittää seismologista tieteellistä tutkimusta ja havainnointityötä sekä seurata alan kehitystä;
  • ylläpitää tarvittavaa pysyvää asemaverkkoa ja kenttämittauslaitteistoa sekä niiden tuottamaa seismologista rekisteröintiarkistoa;
  • luoda asianmukaiset edellytykset seismologian opetukselle, käytännön harjoittelulle ja jatkokoulutukselle
  • antaa asiantuntija- ja tutkimusapua sekä lausuntoja alaan liittyvissä kysymyksissä
  • suorittaa muita valvontaseismologisia tehtäviä viranomaisten toimeksiannosta
  • huolehtia kansallisesta ja kansainvälisestä seismologisesta yhteistyöstä sekä suorittaa sopimuksiin perustuvaa havainto- ja tutkimustyötä.