Seisminen asemaverkko

Asemaverkon tehtävänä on rekisteröidä maanjäristysten, räjäytysten ja muiden seismisten tapausten synnyttämiä seismisiä aaltoja tapausten tunnistamista, paikannusta ja koonmääritystä varten. Kattava (kansallinen) asemaverkko on perusedellytys seismologiselle tutkimukselle, havaintotoiminnalle sekä viranomaistehtäville, jotka liittyvät seismisen riskin hallintaan ja ydinkokeiden kieltosopimuksen valvontaan. Erityisiä tutkimuskohteita ovat maan kuoren ja ylävaipan rakenteen tutkimukset sekä mannerten sisäosien seismisyys. Verkon havaintoasemat sijaitsevat 31 paikkakunnalla ympäri Suomea, ja havaintotietokantaa ylläpidetään Seismologian instituutissa Helsingissä. Asemaverkko on osa kansainvälistä seismistä verkkoa. Sen rekisteröintidataa ja havaintotuloksia toimitetaan useille kansainvälisille keskuksille (ORFEUS, ISC, EMSC, IRIS, GEOFON).

FINES kuuluu Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen valvontajärjestön (CTBTO) ylläpitämään 50 primääriaseman verkkoon. FINES sijaitsee Sysmässä ja se koostuu 16 aliasemasta. Rekisteröintidataa käytetään maanalaisten ydinkokeiden havainnointiin, paikantamiseen sekä tunnistamiseen runsaslukuisten maanjäristysten ja tavanomaisten räjäytystöiden joukosta.

Liikuteltavia asemia käytetään litosfäärin rakenteen selvittämiseen, mantereen sisäosien seismisyyden tutkimuksiin erityisesti postglasiaalisilla siirroksilla ja maanjäristyssarjojen syiden selvittämiseen. Lisäksi niiden avulla tutkitaan mineraaliesiintymien sijaintia ja syntyä maan kuoressa ja litosfäärissä, syvällä kallioperässä suoritettavien hydraulisten stimulaatiokokeiden aiheuttamia indusoituja maanjäristyksiä sekä menetelmiä seismisen riskin arviointiin ja minimointiin alueilla, joilla sijaitsee tärinälle herkkiä laitteita.

Kuusamon seismisyysalueella on toiminut vuodesta 2003 lähtien 3-6 aseman verkko. Hankkeen tavoitteena on kerätä kattavaa havaintoaineistoa paikallisiin tutkimuksiin, jotka tähtäävät järistysten lähdemekanismien sekä maankuoren nopeusmallin, jännityskentän ja aktiivisten siirrosten selvittämiseen.

Pyhäjoen valvontaverkon tehtäviin kuuluvat mannerten sisäosien seismisyyden tutkimus, maan kuoren rakennetutkimus, ydinturvallisuuteen liittyvä seuranta sekä menetelmäkehitys. Verkko täydentää instituutin pysyvää seismistä verkkoa ja siten tarkentaa seismisen analyysin tuloksia erityisesti Perämeren alueella. Pyhäjoen verkolla tutkitaan ja kartoitetaan alueen mahdollisesti aktiivisia siirroksia.

Seisminen laajakaista-asema ABOA on toiminut vuodesta 2007 lähtien Suomen Etelämanner-tutkimusasema Aboalla (73°03'S, 13°25'W) Kuningatar Maudin maalla. Aboa sijaitsee noin 130 kilometrin päässä rannikolta Vestfjellan vuoristossa Basen nimisellä nunatakilla eli jäätiköstä esiin työntyvällä vuoren huipulla. Rekisteröintidataa käytetään kryoseismologisiin ja Etelämantereen seismisyyden tutkimuksiin. Kryoseismologia liittyy tutkimuksiin jääpeitteen prosesseista, joiden tiedetään tai epäillään olevan yhteydessä ilmastonmuutokseen. Rekisteröintidataa käytetään myös maan kuoren ja ylävaipan rakenteen tutkimuksissa.

Aseman nimi Lat (°N) Lon (°E) korkeus meren-pinnasta (m) seismo-metri digitoija rekisteröinti-ohjelmisto

AAL (Ahvenanmaa)

SNSN:n (Uppsalan yliopisto) ylläpitämä asema

           
FINES (Sysmä) 61.44 26.07 150 Geotech S-13 /  Guralp CMG-3T Nanometrics Europa T CD-tools
HEF (Hetta) 68.41 23.66 375 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
JOF (Ilomantsi) 62.92 31.31 180 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
KAF (Kangasniemi)  62.11 26.31 195 Streckeisen STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KEF (Keuruu) 62.17 24.87 215 Streckeisen STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KEV (Kevo)  69.76 27.00 85 Streckeisen STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KIF (Kilpisjärvi)  69.04 20.80 480 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP

KLF (Kolari)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           

KMNF (Kaamanen)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
KPF (Kankaanpää) 61.83 22.07 80 Nanometrics Trillium 120QA Nanometrics Centaur SeisComP
KU6 (Kuusamo/Riekki)  66.03 29.89 275 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
MEF (Metsähovi)  60.22 24.40 55 Nanometrics Trillium 120P Earthdata PS6-24 SeisComP

MSF (Maanselkä)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
NIF (Lapinlahti) 63.39 27.81 136 Nanometrics Trillium 120QA Nanometrics Centaur SeisComP
NUR (Nurmijärvi) 60.51 24.65 102 Geotech GS-13 Earthdata PS6-24 SeisComP

OLKF (Oulanka)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
OUF (Oulainen)  64.37 24.73 90 Streckeisen STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP

OUL (Oulu)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
PUF (Paljakka) 64.66 28.05 337 Nanometrics Trillium Compact Nanometrics Centaur SeisComP
PVF (Pernaja) 60.55 25.86 45 Nanometrics Trillium Compact Nanometrics Centaur SeisComP
RAF (Laitila) 61.02 21.76 30 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP

RAJF (Raja-Jooseppi)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           

RANF (Ranua)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
RMF (Kuhmo) 64.22 29.93 218 Nanometrics Trillium 120QA Nanometrics Centaur SeisComP

RNF (Rovaniemi)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
RUF (Ruokolahti) 61.42 28.95 125 Nanometrics Trillium 120QA Nanometrics Centaur SeisComP

SGF (Sodankylä)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
SUF (Sumiainen)  62.72 26.15 190 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
TOF (Tornio) 66.08 24.33 30 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
TVF (Tvärminne) 59.84 23.25 2 Nanometrics Trillium Compact Nanometrics Centaur SeisComP
VAF (Ylistaro) 63.05 22.67 65 Guralp CMG-3T Earthdata PS6-24 SeisComP
VJF (Virolahti)  60.54 27.55 20 Nanometrics Trillium 120P Earthdata PS6-24 SeisComP
VRF (Värriö)  67.75 29.61 350 Streckeisen STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP

 

Helsingissä toimii vuonna 2019 perustettu kolmen aseman verkko, joka täydentää kansallista seismistä verkkoa. Verkko on Helsingin kaupungin omistuksessa ja Seismologian instituutin ylläpitämä. Kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö hyödyntää sen tuottamaa tietoa. Asemilta kerätty aineisto on vapaasti käytettävissä. Verkon avulla voidaan havaita pienempiä seismisiä tapauksia ja tapaukset voidaan paikantaa tarkemmin kuin pelkän kansallisen verkon asemien avulla. Asemat sijaitsevat Helsingin ulkorajoilla Kuninkaantammessa, Vuosaaressa ja Lauttasaaressa parhaan mahdollisen kattavuuden saavuttamiseksi.