Maanjäristykset Suomessa

Suomessa tapahtuvia maanjäristyksiä rekisteröidään vuosittain useita kymmeniä. Nämä järistykset ovat suhteellisen heikkoja, magnitudiltaan 0–4. Asemaverkon tihentyessä yhä pienemmät maanjäristykset saadaan rekisteröityä ja paikannettujen järistysten määrä kasvaa. 

Olet­ko ha­vain­nut suo­ma­lai­sen maan­jä­ris­tyk­sen?

Oletko havainnut suomalaisen maanjäristyksen tai ollut suomalaisen järistyksen vaikutusalueella? Voit auttaa meitä täyttämällä makroseismisen havaintokaavakkeen. Kaavakkeen voit täyttää myös, vaikka et olisi varma siitä, että kyseessä oli maanjäristys. Seismologian instituutti tarkistaa kaikki havainnot ja ilmoittaa internetsivuillaan Suomessa sattuneista maanjäristyksistä noin kolmen arkipäivän kuluessa.

Instituutti kerää tietoa siitä, kuinka laajalla alueella ja millä tavoin erikokoiset maanjäristykset havaitaan tai aistitaan. Tavoitteena on, että maanjäristyksen tapahduttua mahdollisimman moni täyttää havaintolomakkeen internetissä. Vaikka et olisi havainnut mitään, on sekin hyödyllinen tieto.

Havaintoja kerätään ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Havaintoilmoitusten tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Maanjäristyslomakkeeseen tästä.