Aineistot

Seismologian instituutissa analysoidaan vuosittain lähes 13 000 Pohjois-Euroopassa tapahtunutta seismistä tapausta. Niistä 1–3 % on maanjäristyksiä, loput ovat teollisia räjäytyksiä. Rekisteröidyt tapaukset julkaistaan seismisinä bulletiineina, jotka sisältävät sekä automaattihavainnot että analysoidut tapaukset. Lähialueiden seismisten tapausten havannoinnin ja analysoinnin lisäksi Seismologian instituutin perustehtäviin kuuluu olla osana kansainvälisessä ydinkokeiden seismisessä valvontatoiminnassa.

Seismologian instituutti ja sen kumppanit ylläpitävät myös kansallisia maankuoren ja litosfäärin tutkimuksen aineistoja kuten heijastus- ja taittumisluotausaineistoja. Näistä FIRE-heijastusluotaukseen liittyvä aineisto on avattu vapaaseen käyttöön OpenFIRE-projektissa vuosina 2016–2017.