Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet)

Ruralia-visenet

ViSEnet -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla. Hanke toteutetaan kansainvälisen konsortion yhteistyönä, jossa on mukana neljä yliopistoa sekä yhteiskunnallinen yritys.

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteiskunnallisella yrityksellä on maaseudulle paljonkin annettavaa: paikallisesta aktiivisuudesta nouseva palvelutoiminta perustuu paikallistuntemukseen ja hyödyttää paikallista kehitystä muun muassa parantuvina palveluina sekä mahdollisesti uusina työmahdollisuuksina. Hankaluutena on, että tätä ei useinkaan osata hyödyntää.

Lisäksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden käsite on vielä suhteellisen uusi maaseudun kehittämisessä suuressa osassa Eurooppaa. Vaikka yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä on jo olemassa oppimateriaalia, ei niissä useinkaan ole huomioitu maaseudun erityispiirteitä, jotka vaikuttavat olennaisesti yrityksen toimintaan.

Hankkeen tuloksena maaseudun asukkailla on enemmän konkreettisia työkaluja ja keinoja palveluiden ja elinvoiman ylläpitämiseen sekä vertaistukea toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Projektin tiedot Helsingin Yliopiston tutkimusportaalissa

ViSEnet Rural Community online seminar and talk: June 22nd, 2021

Partnership table as a tool for rural development: practises and experiences from Finland

A partnership table is a collective and goal-oriented discussion forum that gathers different sectors (e.g. public,business and the third sector) together to solve wicked problems that have no easy solutions. The advantage is that the goal is common to all parties: when the resources, skills and knowledge of all participants are combined and shared, even surprising results can be achieved. At its best, by sharing responsibilities and combining different knowhow, it is possible to create and find new ways of providing services, make savings, share costs or utilize funding sources from outside the municipality. The partner table can be used as a one-time method or as a continuous development tool.

The Finnish Local Action Group Mansikka ry is a pioneer in using a partnership table as a development tool in the rural development. In this seminar, they will share some of their experiences, challenges, and the achievements they have gained using a partnership table. These include for example developing services and activities for the elderly, developing the former municipal hall into a shared space and creating leisure trails, mobile app and web pages, to mention a few.

The speakers, Seija Korhonen and Elina Huerta, are currently involved in a project aiming to improve the welfare and services of rural residents by strengthening the participation of local people.

All interested in rural community development are welcome to join this seminar!

Rural Community online seminar and talk: June 22nd, 2021

ViSEnet (Village Social Enterprise learning material, guidance and networking) supports the resilience of rural communities by providing ideas, tools and methods of promoting and developing social entrepreneurship in rural areas, and by enhancing the networking and exchange of knowledge of rural social enterprises.

Visit the Learning material prepared in the project and join in the international network of rural social enterprises: Rural SE Hub! ViSEnet is funded by the EU Erasmus+ Strategic partnership for adult education.

Website: http://www.visenet.net
PDF

Date: June 22nd 2021
Time: 16:00–17:00 EET, 15:00–16:00 CET and
14.00–15.00 UK
Please register for the seminar by 21st June 2021 at the following link: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/112287/lomake

 

Maaseutumatkailu kylän mahdollisuutena?

Moni kyläyhteisö pohtii matkailua eri muodossaan kylän potentiaalisena tulonlähteenä. Mutta mitä kaikkea maaseutumatkailu nykyään oikein sisältää ja mitä asiakas siltä edellyttää? Entä miten viime vuosien ilmiöt, kuten kestävän kehityksen nousu tai koronapandemia ovat vaikuttaneet maaseutumatkailun mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden näkymiin? Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa kylätoimijoiden kannalta?

Tule langoille kuuntelemaan tietoiskua Maaseutumatkailu kylän mahdollisuutena to 3.6. klo 17 - 18.
Maaseutumatkailun näkymiä avaavat Sanna Jyllilä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sekä Anne Matilainen Helsingin yliopisto Ruralia-instituutista.

Tilaisuus on maksuton. Ennakkoilmoittautumiset e-lomakkeella 1.6.2021 mennessä. Tietoisku järjestetään osa-na ViSEnet-hanketta.

SANNA JYLLILÄ työskentelee matkailuyrittäjyyden, matkailututkimuksen ja green care -alan asiantuntijana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Jyllilä on perehtynyt mm. maaseutu- ja luontomatkailuun sekä kestävän matkailun kehittämiseen. Hän omaa pitkän kokemuksen matkailun käytännön kehittämisessä, myös kyläyh-teisökontekstissa.

ANNE MATILAINEN  työskentelee Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa luontoyrittäjyyden ja kestävän matkailun parissa kehittämis- ja tutkimustehtävissä. Hän tuntee myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimin-takenttää.

ESITE PDF

 

ViSEnet Rural Community online
seminar and talk:  May 4th, 2021

On the topic of: Renovating the community shop and post office in Leesi Village, Estonia.

The speaker at May’s seminar will be Artur Talvik, a well-known in Estonian filmmaker, community activist and politician (a former Member of Parliament). He has a summer house in Lahemaa National Park, on the Juminda peninsula which, due very much to his efforts has become one of the most active communities in Estonia.

Their community has started a community radio, a voluntary law enforcement and sea rescue units. Their latest achievement is creating a cooperative of 70 families to renovate and run a 100-year-old community shop and post office at Leesi (https://www.facebook.com/LeesiKauplus/). For this work they received much attention and an award from the national heritage board.

All interested in rural community development are welcome to join this seminar!

Program PDF

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet) -hankkeen oppimismateriaalit

ViSEnet -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla.

Tutsutu hankkeessa luotuun oppimateriaalin ja anna palautetta: https://www.ruralsehub.net/visenet-overview/

Tutustu myös kansainväliseen maaseudun yhteiskunnallisten yritysten verkostoon (Rural SE Hub): https://www.ruralsehub.net/

 

Lehdistötiedote 1/2021
Maaseutuyhteisöjä ympäri Eurooppaa kutsutaan tutustumaan
yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseen uuden oppimateriaalin avulla

ViSEnet-hankkeen yhteistyönä kehitetty oppimateriaali
maaseudun yhteiskunnallisten yritysten tukemiseksi ja kehittämiseksi on valmistumassa

Kahden viime vuoden aikana kansainvälinen ryhmä yliopisto-opettajia, maaseutuyhteisöjen edustajia, yhteiskunnallisia yrittäjiä ja tutkijoita on suunnitellut kolme oppimateriaalikokonaisuutta, jotka käsittelevät yhteisöjen yhteiskunnallista yrittäjyyttä maaseudun tarpeiden ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on kiinnostava keino vastata paikalliseen palvelutarpeeseen erityisesti maaseudulla, jossa palvelut ovat monin paikoin vähentyneet tai jopa loppuneet kokonaan. Verkossa on tarjolla runsaasti yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää oppimateriaalia, mutta niissä otetaan harvoin huomioon maaseutuympäristöä, eivätkä ne sellaisenaan välttämättä sovellu maaseudulle.

ViSEnet-hankkeen kumppaneiden yhteistyö sai alkunsa tavoitteesta tuottaa nimenomaan maaseutuympäristöön soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden oppimateriaalia. Oppimateriaalin sisältö perustuu toimijoiden yhteisymmärrykseen maaseudun kehityksen tärkeimmistä osatekijöistä, ja sen sisältöä on testattu kahden viime vuoden ajan paikallisina pilottialueina toimineiden maaseutuyhteisöjen kanssa.

Aineisto koostuu kolmesta kattavasta kokonaisuudesta, joita ovat yhteisön osallistuminen, verkostoituminen ja kumppanuudet sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisut:

  • Ensimmäinen opintokokonaisuus tarkastelee paikallisyhteisöä ja sen tarpeita sekä jäsentää niitä edellytyksiä, joita yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen tähtäävältä yhteisöltä vaaditaan.
  • Toinen opintokokonaisuus keskittyy verkostoitumisen ja kumppanuuksien merkitykseen: maaseudulla on hyödyllistä tehdä yhteistyötä voimien yhdistämiseksi ja vaikutuksen lisäämiseksi.
  • Kolmas opintokokonaisuus käsittelee yhteiskunnallisen yrittämisen ratkaisuja ja tarjoaa maaseudulla toimiville yrityksille käytännön neuvoja menestyksekkääseen liiketoimintaan ja lisäarvon tarjoamiseen paikallistasolla. Lisäksi kokonaisuus korostaa sitä, kuinka tärkeää maaseudun yhteiskunnallisten yritysten paikallisten sosiaalisten vaikutusten mittaaminen on.

Näiden kolmen kokonaisuuden aineistot ovat saatavilla Rural Social Enterprise Hub -alustalla: https://www.ruralsehub.net/visenet-overview/. Materiaali on tällä hetkellä saatavana vain englanniksi, mutta se tullaan kääntämään soveltuvin osin suomeksi hankkeen aikana.

Maaseutuyhteisöjen ja -kehittäjien sekä opettajien palautetta kaivataan!

Oppimateriaali ei synny pelkästään hankkeen voimin, vaan sen kehittämiseen ja parantamiseen tarvitaan teidän apuanne. Siksi pyydämme maaseudun yhteisöiltä ja kehittäjiltä palautetta aineistosta: Puuttuuko siitä jotakin olennaista? Onko sitä helppo käyttää? Missä ja milloin sitä voi käyttää?

Oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi myös yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvässä opetuksessa. Siksi haluamme kuulla myös opettajien mielipiteitä: Mitä osia aineistosta voisit hyödyntää kurssillasi tai opetuksessasi? Miten käytät aineistoa? Miten aineistoa voisi parantaa?

Pyydämme antamaan palautetta täällä (englanniksi): https://www.ruralsehub.net/feedback_and_piloting/. Toivomme palautetta vuoden 2021 huhtikuun loppuun mennessä.

Jos olet kiinnostunut pilottialueiden näkemyksistä opintomateriaalista, käy vilkaisemassa samalla sivustolla olevaa Piloting Diaries -päiväkirjaa (englanniksi).

------

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet) -hanke on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet omien maaseutuyhteisöjensä kehittämisestä ja ylläpitämisestä ja jotka ovat valmiit harkitsemaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisujen hyödyntämistä alueiden tukemiseksi; henkilöille, joilla on jo ajatus yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta maaseudulle sekä niille, jotka ovat jo mukana yhteiskunnallisessa yritystoiminnassa ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan, tietämystään ja asiantuntemustaan tulevan yritystoiminnan tueksi.

Hankkeen materiaalit ja aineistot ovat vapaasti kaikkien yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja yhteisön kehittämisestä kiinnostuneiden käytössä ja vapaasti saatavilla.

Hanketta rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet.

Hankekumppaneiden verkkosivuilla on lisätietoja ja linkit hankkeen materiaaleihin:

Huomautus: Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Lue lisääLehdistötiedote pdf

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ja ylläpitämään maaseutuyhteisöä, ovat halukkaita harkitsemaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisuja maaseutualueiden hyväksi tai henkilöt, joilla on jo idea yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta sekä henkilöt, jotka harjoittavat sosiaalista yritystoimintaa, mutta haluavat saada uusia taitoja, osaamista ja asiantuntemusta oman yrittäjyytensä polulle. Hankkeen aikana lähes 300 osallistujaa osallistuu hankkeen toimenpiteisiin.

Suomessa hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä alueellaan.

Ruralia-visenetlogo

Hankekumppanit:

University of Helsinki Ruralia Institute (koordinaattori), Suomi
The Bucharest University of Economic Studies (ASE), Romania
Estonian University of Life Sciences (EMU), Viro
Nürtingen-Geislingen University (NGU), Saksa
Inspiralba, Skotlanti

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet) -hankkeen materiaalit

ViSEnet -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla.

Tutustu hankkeesssa luotuun oppimateriaaliin ja anna palautetta: https://www.ruralsehub.net/visenet-overview/

Tutustu myös kansainväliseen maaseudun yhteiskunnallisten yritysten verkostoon (Rural SE Hub): https://www.ruralsehub.net/

Pro­jek­tin tuotokset

a) Avoin oppimateriaali yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämiseksi maaseudulla

Hankkeessa luotavan oppimateriaalin tarkoituksena on antaa hankkeen kohderyhmille eväitä edistää ja kehittää yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueellaan. Oppimateriaali on jaettu kolmeen temaattiseen oppimismoduuliin, joita ovat

1) Yhteisön aktivointi- ja osallistumismenetelmät maaseudulla

2) Kumppanuudet ja yhteiskunnallisten yrittäjien verkostoituminen

3) Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisut maaseutuyhteisöjen säilyttämiseksi ja sosiaalisen vaikutuksen mittaamiseksi.

Opintomateriaalin laadinnassa hyödynnetään hankkeen partnereiden erilaisia yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntemusalueita, joita yhdistämällä luodaan monipuolinen lähestymistapa aiheeseen. Hankkeen opintokokonaisuuksissa laadittu opintomateriaali testataan jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta maasta valitulla pilottialueella, jonka antaman palautteen mukaan opintomateriaalia parannetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan paremmin ja konkreettisemmin maaseudun tarpeisiin ja erityispiirteisiin.

b) Kansainvälinen maaseutualueiden yhteiskunnallisten yritysten verkosto

Maaseudun yhteiskunnallisten yrittäjien tukemiseksi hankkeessa perustetaan yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden kansainvälinen verkosto, jonka avulla jäsenet saavat tukea, neuvoja ja alustaa tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

c) Opaskirja hyvistä käytännöistä yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisen tukemiseksi maaseudulla

Hankkeesta saadut kokemukset tullaan julkaisemaan hyvien käytäntöjen e-oppaana, jota voivat hyödyntää sekä opiskelijat, opettajat että poliittiset päättäjät.

Hankkeen tuotokset ja materiaalit ovat avoimesti saatavilla verkossa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja yhteisöjen kehittämisestä.

ViSENet-hankkeen toteutusaika on 03.12.2018–02.12.2021

Hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Tarpeiden, resurssien ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä kyky tehdä yhteistyötä paikallisissa maaseutuyhteisöissä ovat avaintekijöitä Viron, Suomen, Romanian ja Skotlannin maaseutuyhteisöissä

 

Tulokset perustuvat Erasmus+-rahoitteisen ViSEnet-hankkeen ensimmäisen vaiheeseen. Hankkeen tarkoituksena on tukea maaseudun yhteisöjen yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on yritystoimintaa, jolla on yhteiskunnallinen tavoite ja jonka voitto sijoitetaan uudelleen paikallisyhteisöön.

Maaseutualueilla on paljon osaamista, jota ei riittävällä tavalla hyödynnetä yhteisöjen kehittämisessä*. Village Social Enterprise -learning material guidance and networking (ViSEnet) -hanke pyrkii vastaamaan ylläesitettyyn haasteeseen yliopistojen ja maaseutuyhteisöjen edustajista koostuvan kansainvälisen konsortion avulla tavoitteenaan kehittää maaseutuyhteisöjen osaamista ja taitoja yhteisöjen yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseksi.

Syksyllä 2019 yhteensä 64 maaseutuyhteisön edustajaa Virosta, Suomesta, Skotlannista ja Romaniasta osallistui työpajoihin, joissa keskityttiin hankkeen ensimmäisen teeman "Yhteisön aktivointi ja osallistumisen menetelmät maaseutualueilla" opintomateriaalin sisällön tarkasteluun. Yhteisöihin ja osallistumiseen liittyvä materiaali on jaettu viiteen alateemaan (kuva 1), joista jokainen pyrkii osaltaan tukemaan yhteisölähtöisten yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä maaseudulla.

Ruralia-visenetfigure1

Kuva 1. Työpajojen aikana käsiteltyjä teemoja.

Työpajoissa käytiin läpi eri alateemoissa tarkemmin esiteltyjä menetelmiä yhteisöjen tarpeiden selvittämiseksi sekä yhteisön aktivoimiseksi ja osallistamiseksi. Läpikäytyjä menetelmiä olivat muiden muassa yhteisön tarpeiden, erityispiirteiden ja mahdollisuuksien kartoitus, erilaiset ideointimenetelmät sekä empatiakartan luominen.

Opintomateriaalia testattiin neljässä pilotointityöpajassa

Virossa kansalaisjärjestö Ökokullerin koordinoimaan työpajaan osallistui kaksi maaseutuyhteisöä: Lahemaa Pohjois-Virosta ja Haanja Etelä-Virosta. Työpajan tarkoituksena oli tukea maaseutuyhteisöjen matkailun kehittämistä ja tässä työssä hyödynnettiin myös ViSEnet-hankkeen oppimateriaaleja. Työpajan tuloksena paikalliset toimijat saivat tukea työlleen ja eväitä matkailun kehittämiseksi jatkossa.

Suomessa järjestettyyn työpajaan osallistui kaksi hankkeen pilottikylää, jotka ovat osaltaan miettimässä ja kehittämässä yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueellaan. Työpajan toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Työpajaan osallistuneet kylät keskustelivat ja arvioivat kyliensä resursseja ja mahdollisuuksia yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden näkökulmasta sekä vaihtoivat samalla ajatuksia ja kokemuksia toistensa kanssa. Palautteen mukaan kylät saivat yhteisölähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen apukeinoja ja uskoa siihen, että yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yritys on varteen otettava vaihtoehto erityisesti maaseudun palveluita mietittäessä. Työpajan tärkein opetus oli, että kylissä on mahdollisuuksia ja potentiaalia, ne on vain osattava huomioida ja nähdä liiketoimintamahdollisuuksina.

Romaniassa pidettyyn työpajaan kokoontui kahden Bukarestin yliopiston professorin johdolla 19 osallistujaa yhteensä seitsemästä kylästä tarkoituksenaan tunnistaa kylien paikallisia tarpeita ja käyttämättömiä resursseja. Työpajassa käsiteltiin yhteisön aktivointia ja osallistumista sekä tunnistettiin yhteisön kriittisiä tarpeita, resursseja sekä mahdollisia yhteyksiä näiden välillä. Työpajassa huomattiin, että paikallisten mahdollisuuksien muuttaminen liiketoimintamahdollisuuksiksi on jatkuva oppimisprosessi, johon yhteisöissä tarvitaan koulutusta. Työpajan lopussa neljän osanottajan ryhmä ilmaisi halunsa viedä työpajan tuloksia vapaaehtoisesti eteenpäin.

Skotlannissa työpajaa koordinoi Inspiralba, yhteiskunnallinen yritys itsekin. Työpajassa keskityttiin tunnistamaan yhteisöjen resursseja erityisesti inhimillisiin voimavaroihin liittyen. Lisäksi työpajan osallistujat tunnistivat kylään ja sen ympäröivään luontoon liittyviä resursseja. Osallistujat keskustelivat myös aktivoinnin ja osallistumisen edistämisen haasteista, joista esiin nostettiin muun muassa asukkaiden ajankäyttö ja tavoitettavuus. Työpajan osallistujat aikovat jatkaa työpajassa aloitettua työtä tunnistaakseen lisää kyläläisten resursseja ja hyödyntääkseen niitä kylän kehittämisessä ja yrittäjämäisessä toiminnassa.

Ruralia-visenetfigure2

Kuva 2. Hankkeen pilotointityöpajojen tuloksina muodostuneet paikallisyhteisöjen kehittämisen pääprioriteetit.

Paikallisten työpajojen tuloksina syntyneet paikallisyhteisöjen toiminnan kehittämisen pääprioriteetit (kuva 2) liittyvät pääosin paikallisten mahdollisuuksien ja resurssien selvittämiseen ja kartoittamiseen, joista voidaan jalostaa yhteisön tilanteesta riippuen erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Työpajoissa huomattiin, että paikallista ja yhteisölähtöistä yhteiskunnallista yrittäjyyttä voidaan edistää monin tavoin kiinnittämällä erityistä huomiota yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen. Työpajojen tulosten perusteella VISEnet-tiimin kehittämä opintomateriaali yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen liittyen on hyvä keino vahvistaa paikallisyhteisöjen toimintaa (Viro), tuoda esiin ja vahvistaa yhteisön potentiaalia (Suomi), rohkaista paikallista aktivointia ja aloitteellisuutta (Romania) sekä tukea paikallisyhteisöjen kehittämistoiminnan jatkuvuutta ja paikallisia kehitysprosesseja (Skotlanti).

Seuraava ViSEnet-hankkeen työpaja keskittyy kumppanuuksiin ja verkostojen luomiseen osana yhteisön kehittämistä.

***

Lähde: *The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World Hardcover by John Elkington  (Author), Pamela Hartigan (Author), Klaus Schwab (Foreword).

Available at: https://www.amazon.com/Power-Unreasonable-People-Entrepreneurs-Markets/d...

Website: www.visenet.net

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitetyt ja maaseutuyhteisöjen yhteistyökumppaneiden kanssa työpajojen aikana pilotoidut yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen liittyvät materiaalit ovat vapaasti saatavilla verkossa: https://ilias.hfwu.de/ilias.php?ref_id=24071 

Katso myös video Romaniassa järjestetystä työpajasta: https://www.youtube.com/watch?v=l0Vibs9CJ3g&feature=youtu.be   

***

Partnerit:

University of Helsinki Ruralia Institute, Finland (coordinator): https://www.helsinki.fi/en/ruralia-institute/visenet-village-social-enterprise-learning-material-guidance-and-networking-0
Lisätietoja: Katja Rinne-Koski, katja.rinne-koski@helsinki.fi

Estonian University of Life Sciences, Estonia: https://www.emu.ee/en/about-the-university/news/uudis/2019/01/31/visenet-village-social-enterprise-learning-material-guidance-and-networking/

Yhteyshenkilö: Roger Evans, evanter.ou@gmail.com and Lea Sudakova, lea.sudakova@emu.ee

Nürtingen-Geislingen University, Germany: https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=cat_22160
Yhteyshenkilö: Roman Lenz, roman.lenz@hfwu.de

Bucharest University of Economic Studies, Romania:  http://fabiz.ase.ro/erasmus-visenet
Yhteyshenkilö: Carmen Paunescu, carmen.paunescu@ase.ro

Inspiralba, Scotland: https://www.inspiralba.org.uk/visenet-networking-and-learning-to-support-rural-social-enterprise/​​​​​​​
Yhteyshenkilö: Ailsa Clark, aclark@inspiralba.org.uk

Euroopan komissio ei vastaa tämän lehdistötiedotteen sisällöstä.
ViSEnet- hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet