Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toimintamallista, joka sisältää alustavan suunnitelman huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta sekä ruokamatkailuun liittyvän korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta. Ehdotusta pohjustamaan selvitetään edellykset kansainvälisen huipputason koulutusohjelman rakentamisesta, jossa on huomioitu kattavasti ruoka- ja matkailualan osa-alueet. Lisäksi laaditaan suunnitelma miten yhdistetään ruoka- ja matkailualojen osaaminen ruokamatkailua tukevaksi tutkimus-ja kehittämistoiminnaksi. 

1.8.2020 – 1.11.2022

Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhdessä Etelä-Savon ammattiopisto Esedun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein kanssa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR), Mikkelin seudun kunnat sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot omarahoituksella.
 

Ruralian arkisto