Osaamista maan kasvukunnon hoitoon OSMO

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

OSMO eli Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanke organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehitti kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä. Hankkeessa tuettiin ravinteiden kierrätyksen ja resurssitehokkuuden paranemista sekä maatalouden vesiensuojelutavoitetta.

Hankkeen toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä ProAgria Länsi-Suomi ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa vuosina 2015 - 2019 ja sen rahoittivat Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.

Viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita peltojen kasvukunnon parantamisesta ja resurssitehokkaasta maan hoidosta.
 

Päätavoite
Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.

Osatavoitteet
1. Kasvukunnon määrittäminen paranee
2. Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
3. Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
4. Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee

"Maan kasvukunto" -sivustolta löytyvät kaikki OSMO-hankkeessa tuotetut aineistot.

Sivusto siisältää seuraavat kokonaisuudet:

 • Fysikaalinen viljavuus
 • Kemiallinen viljavuus
 • Biologinen viljavuus
 • Maan kasvukunnon kokonaisvaltainen hoito
 • Tilaesimerkit
 • Tietokortit
 • Tutkimusraportit, posterit ja kongressiesitelmät
 • Työkalut
 • Diaesitykset
 • Nauhoitteet, verkkoluennot ja videot
 • Artikkelit
 • Tiedotus
 • På svenska
 • In English
 • OSMO - Osaamista maan kasvukunnon hoitoon 2015 - 2019
 • LaPaMa - Lannoita paremmin - laskurit ja materiaalit

Osa materiaaleista (esityksiä, videoita, tietokortteja) on tallennettu kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi). Maan kasvukunto -materiaalit ovat haettavissa Aoe.fi-palvelun lisäksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä.