Käynnissä olevat hankkeet

Meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet, joissa Ruralia-instituutti on mukana 

Kaikki hankkeet, myös päättyneet, löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista (Research portal).