Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa esiselvitys ja suunnitelma agroekologisiin symbiooseihin (AES) perustuvan elintarvikeketjun käynnistämiseksi Etelä-Savossa. Kyseessä on bio- ja kiertotalouden ehdot täyttävä uusi ruokaketjun toimintamalli, joka on bioenergia-omavarainen, ja joka lisäksi tuottaa bioenergiaa muuhun tuotantotoimintaan ja liikenteeseen. Malli tarjoaa paikallistetun, ilmastotehokkaan ja ravinteet kierrättävän järjestelmän nykyisen keskitetyn ja fossiilitalouteen perustuvan elintarvikeketjun rinnalle ja tilalle. Hanke tuottaa tarvittavat lähtötiedot, tunnistaa ja sitouttaa tarvittavia yksityisiä ja julkisia toimijoita ja edellytysten täyttyessä tuottaa hankesuunnitelma mallin mukaiseen ruokajärjestelmän pilotointiin Etelä-Savossa.

Keskeiset toimenpiteet

  • Toimijoiden kartoitus ja perehdyttäminen AES-toimintamalliin ja tiedotus
  • Esimerkkilaskelma investointitarpeista
  • Laskelmat symbioosien tarvitsemasta ja tuottamasta bioenergiasta sekä päästösäästöistä
  • Digitaalisten varasto- ja kaupankäyntiratkaisujen kartoitus

Tulokset

Mikäli hanke osoittaa, että Etelä-Savossa on riittävästi edellytyksiä ja lähtökohtia kokonaisvaltaista kestävyysmuutosta tavoittelevalle toiminnalle, on ensisijainen lyhyen aikavälin tavoite käynnistää mallin mukainen ruokajärjestelmän toteutushanke.

 

1.1.2020-30.6.2021

Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto – Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Ruralian arkisto