Hankkeella on kolme tavoitetta, joilla edistetään kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä:

  1. viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön,
  2. valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi sekä
  3. vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Työpaketissa 1 (Tutkimustiedon jalkauttaminen) tuotetaan artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on päättäjienkin hyödynnettävissä ja lisää myös suuren yleisön tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä.

Työpaketista vastaa Baltic Sea Action Group (BSAG), ja sen toteutuksessa hyödynnetään Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntemusta ja viestintäkanavia.

Vastuuhenkilö: Eija Hagelberg, BSAG, eija.hagelberg@bsag.fi

Työpaketissa 2 (Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus) toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus, jossa harjaannutetaan osallistujat tunnistamaan maan kasvukunnon puutteita erilaisilla maa- ja puutarhatiloilla, suunnittelemaan ja valitsemaan parhaita maan kasvukuntoa ja hiilipitoisuutta lisääviä toimenpiteitä erilaisille peltolohkoille ja tuotantosuunnille sekä seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tarjotaan ja opastetaan käyttämään työkaluja ja suunnittelumalleja edellä mainituissa toimissa. Valmennuksessa hyödynnetään OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa tuotettua tietämystä, työkaluja ja materiaaleja.

Valmennukseen sisältyy kuusi verkkotyöpajaa ja kuusi pellonpiennarpäivää, verkkokeskustelut, osatehtävistä muodostuva kasvukunnon hoitosuunnitelma käytännön tilalle sekä itseopiskelua ohjatusti ja osoitetun materiaalin avulla.

Valmennus toteutetaan 1.7.2019–31.12.2021. Siihen osallistuu 30 kasvintuotannon neuvojaa ja mentoria.

Työpaketista ja valmennuksen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

MAANEUVO-valmennuksen esite (pdf).

Vastuuhenkilöt:
Jukka Rajala, projektipäällikkö
jukka.rajala@helsinki.fi
puh. 044 303 2210

Ritva Mynttinen, koulutussuunnittelija
ritva.mynttinen@helsinki.fi
puh. 044 590 6832

MAANEUVO valmentaa neuvojista maan kasvukunnon hoidon ja hiiliviljelyn huippuosaajia

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla (MAANEUVO) (Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimustietoportaali)

Carbon Action on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kokoama yhteistyöalusta, joka tähtää monihyötyisyyteen: maan parempaan kasvukuntoon, lisääntyvään luonnon monimuotoisuuteen ja resilienssiin eli selviytymiskykyyn, ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen vesistöihin ja Itämereen.

Seuraa Maaneuvon ajankohtaisia asioita Twitteristä #MAANEUVO

Jukka Rajala, erikoissuunnittelija,
Ruralia-instituutti
Puh. 044 303 2210
Sähköposti: jukka.rajala@helsinki.fi

Tuomas Mattila, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh. 040 743 2412
Sähköposti: tuomas.mattila@ymparisto.fi

Eija Hagelberg, projektijohtaja, kestävä maatalous
Baltic Sea Action Group, Carbon Action -yhteistyöalusta
Puh. 050 060 9526
Sähköposti: eija.hagelberg@bsag.fi

Marja Suutarla
ProAgria Etelä-Suomi ry
Puh. 040 7210598
Sähköposti: marja.suutarla@proagria.fi

Maaneuvo-hankkeen logot