OSMO-hankkeen maan kasvukunto -artikkelit

Jukka Rajalan, Tuomas Mattilan ja Ritva Mynttisen eri lehtiin kirjoittamat maan kasvukuntoa käsittelevät lehtiartikkelit  OSMO-hankkeen aikana.

OSMOn esittelyvideo - Ravinteiden kierrätys käytäntöön: OSMOssa maaperätieto jalostuu käytännön osaamiseksi  tuotettiin Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön-hankkeen kanssa yhteistyössä

Lue lisää OSMOsta ja maan kasvukunnosta