Esittelyvideo: Osaamista maan kasvukunnon hoitoon - OSMOssa maaperätieto jalostuu käytännön osaamiseksi

Osaamista maan kasvukunnon hoitoon eli OSMO-hankkeesta on nyt julkaistu esittelyvideo. OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä  -hanke 2015-2018 organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä. Video on tuotettu Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hankkeessa yhteistyössä OSMOn kanssa.

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

OSMO-hankkeessa eli Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä viljelijät, tutkijat, yritykset ja neuvojat työskentelevät yhdessä maan kasvukunnon parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa viljelyn resurssitehokkuutta kestävästi. Maan kasvukunnon paraneminen parantaa satotasoja ja käytettyjen panosten hyväksikäyttöä.

Ympäristö ja viljelijän kukkaro kiittävät, kun hyväkuntoisesta maasta saadaan enemmän satoa vähemmillä lannoitteilla ja vesistövalumat jäävät pienemmiksi. OSMO saa pääosan rahoituksestaan Manner-Suomen Maaseutuohjelman Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta. Lisäksi mukana on joukko yrityksiä, viljelijöitä ja säätiöitä. Hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi-Suomi.