Maan kasvukunto

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

Tähän sivulle kootut materiaalit on tuotettu OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hankkeessa vuosina 2015 - 2018. Hanketta rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.

Materiaaleja ollaan siirtämässä Ruralia-instituuttin nettisivuille sekä Avointen oppimateriaalien kirjastoon ja julkaistaan tällä sivulla sitä mukaa, kun tallennustyö edistyy. Avointen oppimateriaalien kirjastoa kehittää opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Tutkimusraportit

Tutkimusraportit on julkaistu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa ja tallennettu Helsingin yliopiston tutkimusportaaliin, mistä ne ovat kaikkien vapaasti saatavina ja tulostettavina.

 • Raportti: Voiko maan kasvukuntoa kehittää? – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kipsi on hyvä maanparannusaine, mutta ei sovellu kaikille lohkoille – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Uusia menetelmiä maasta vapautuvan typen määrän arviointiin – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kationinvaihtokapasiteetin määritys monipuolistaa viljavuustutkimuksen hyödyntämistä – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? – Tiivistelmä ja pdf

Posterit ja kongressiesitelmät

Kaikki OSMO-hankkeen tutkimusraportit, artikkelit, posterit ja muut tuotokset löytyvät myös Helsingin yliopiston tutkimusportaalista OSMO-hankkeen tietojen yhteydestä tästä.

 

 • EU:n hyvien hankkeiden loppukilpailu – OSMO-hanke Suomesta mukana, 22.6.2020
 • Maan kasvukunnon kehittämishanke OSMO päätökseen, 11.5.2020
 • OSMOn suositukset maan kasvukunnon hoidon kehittämiseksi Suomessa, 7,5,2020
 • Pellot kuntoon -seminaarin esitykset Liedossa, 16.12.2019
 • Pellot kuntoon -seminaarin esitykset Ilmajoella, 9.12.2019
 • Pellot ja vedet kuntoon – seminaarin materiaalit, 10.4.2019
 • OSMOn tuloksia -Maan rakenne ja kuivatus, 10.4.2019
 • OSMOn onnistumisia kasvukunnon hoidossa, 19.3.2019
 • Sadontuottokyky paremmaksi – Maan rakenne avainasemassa, 4.3.2019
 • OSMO esittäytyi Uudenmaan verkostopäivässä, 4.2.2019
 • Miten kestävyyttä viljelyyn- seminaarin esitykset, 15.12.2018
 • Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään?,19.11.2018
 • Maan kasvukunto ja OSMO-hanke Luomupäivillä Porissa, 9.11.2018
 • Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä, 19.10.2018
 • OSMO-Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hanke-esittely, 16.10.2018
 • OSMO-hanke Euroopan yhteisellä asialla, 5.10.2018
 • OSMO esillä EU-tasolla esimerkkihankkeena, 17.6.2018
 • Ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi Tuomas ja Iiris Mattilan tila, 15.6.2018
 • OSMOn esittelydiat viljelijätuki-infossa Uudellamaalla, 5.4.2018
 • Renkaat keskeisessä roolissa maataloudessa, 27.11.2017
 • OSMO – a collaborative network testing knowledge and tools for resource-efficient soil health management, 22.7.2017
 • OSMO esittelee maan kasvukuntoa Västankvarnin peltopäivässä, 5.7.2017
 • OSMO esittelee maan kasvukuntoa Farmarissa 15-18.6.2017, 13.6.2017
 • OSMO tekee tutkimusta ongelmalohkoilla, 5.6.2017
 • Maan kasvukuntoa, kierrätyslannoitteita, yhdessä oppimista – ravinteiden kierrätys edistyy maaseutuohjelman tuella, 11.1.2017
 • OSMOsta ja maan kasvukunnosta muissa tiedostusvälineissä, 14.6.2016
 • Osaamista maan kasvukunnon hoitoon OSMO-hanke käynnistynyt, 9.6.2016
 • OSMO – Osaamista maan kasvukunnon hoitoon 2015-2019, 26.5.2016
 • OSMO – Maan kasvukunto-koulutuksia, 26.5.2016

 • OSMO – Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av jordhälsa 2015-2019, 16.3.2020
 • Verktyg för planering av skötsel av jordhälsan, 16.3.2020

Järjestetyt valmennukset

Kaikki materiaalit Maan kasvukunnosta ja sen hoidosta

Lisää  OSMO-hankkeesta

Hankkeen tulokset ja mittaukset julkaistiin myös avoimen tieteen Zenodo-palvelimella, jota ylläpitää CERN-tutkimuslaitos: https://doi.org/10.5281/zenodo.3589102.

Materiaalit löytyvät myös Helsingin yliopiston sivuilta:
Tutkimusraportit: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17580

Kaikki julkaistut aineistot:
https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/knowhow-and-tools-for-resource-efficient-soil-health-management-i