Maan kasvukunto

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

Tähän sivulle kootut materiaalit on tuotettu OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hankkeessa vuosina 2015 - 2019. Hanketta rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.

Osa materiaaleista (esityksiä, videoita, tietokortteja) on tallennettu kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi). Maan kasvukunto -materiaalit löytyvät ja ovat haettavissa Aoe.fi-palvelun lisäksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä.

Tutkimusraportit

Tutkimusraportit on julkaistu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa ja tallennettu Helsingin yliopiston tutkimusportaaliin, mistä ne ovat kaikkien vapaasti saatavina ja tulostettavina.

 • Raportti: Voiko maan kasvukuntoa kehittää? – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kipsi on hyvä maanparannusaine, mutta ei sovellu kaikille lohkoille – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Uusia menetelmiä maasta vapautuvan typen määrän arviointiin – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kationinvaihtokapasiteetin määritys monipuolistaa viljavuustutkimuksen hyödyntämistä – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? – Tiivistelmä ja pdf

Posterit ja kongressiesitelmät

 

Järjestetyt valmennukset

Kaikki materiaalit Maan kasvukunnosta ja sen hoidosta

Lisää  OSMO-hankkeesta

Hankkeen tulokset ja mittaukset julkaistiin myös avoimen tieteen Zenodo-palvelimella, jota ylläpitää CERN-tutkimuslaitos: https://doi.org/10.5281/zenodo.3589102.

Materiaalit löytyvät myös Helsingin yliopiston sivuilta:
Tutkimusraportit: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17580

Kaikki julkaistut aineistot:
https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/knowhow-and-tools-for-resource-efficient-soil-health-management-i