Siirtymisen esteet luomuvihannesviljelyyn kartoitettu Saksassa

6.2.2006

Puutarhatilojen siirtymiseen luomuviljelyyn vaikuttaa maatiloja enemmän luomutuotteiden markkinointimahdollisuudet pitkällä tähtäimellä. Tukien merkitys on varsin vähäinen. Tämä ilmenee Humboldt- yliopistossa Berliinissä tehdyssä puutarhatilojen luomuun siirtymisen esteitä kartoittavassa tutkimuksessa.

Saksalaisen puutarhaviljelijän tyypillinen vastaus luomuun siirtymishalukkuudesta oli: Jos alalla on pitemmällä tähtäimellä markkinoita ja voimme tulla luomutuotannolla toimeen, niin sitten me myös siirrymme siihen.

Tulokset osoittavat, että puutarhatuotteille tulee luoda vakaat markkinat, jotta varsinkin isommat puutarhaviljelijät siirtyvät luomutuotantoon. Pätevä neuvonta jo harkintavaiheessa ja sopivien laskentamenetelmien olemassaolo auttavat asiantuntevia neuvojia suunnittelemaan yksittäisille tiloille mielekkäitä kehittämisstrategioita.

https://www.oekolandbau.de/

Loppuraportti  „Organic Eprints“ -tietopankissa
http://orgprints.org/4784
Projektin kuvaus
http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de/projekt_02oe228.html

Tutkimuksen tekijä Puutarhatuotannon taloustieteen laitos
http://www.agrar.hu-berlin.de/wisola/fg/gp/

Tietoja luomuvihannesviljelyn suunnitteluun ja talouslaskelmia
http://www.oekolandbau.de/index.cfm/0000BD25DD5010F394D16666C0A87836

Teksti: Jukka Rajala