LuomuTIETOverkko kehittää luomuviljelijöiden täydennyskoulutusta

LuomuTIETOverkko-hanke on järjestänyt tähän mennessä 16 luomutuotannon peruskurssia joko itse tai yhteistyökumppanien kanssa. Kursseille on rakennettu omat verkkoalueet LuomuTIETOverkon Moodle-pohjaiseen oppimisympäristöön. Kurssialueelle on koottu hankkeessa tuotettuja oppimateriaaleja sekä linkkejä keskeisiin lisätietojen lähteisiin. Kurssialueelle voidaan lisätä myös jokaisen kurssin omat oppimateriaalit sekä hyödyntää kurssialueen keskustelumahdollisuutta vuorovaikutukseen lähipäivien välillä.

Peruskurssille kehitetään toteutusmalleja, jotka huomioisivat aiempaa paremmin viljelijä- ja ryhmäkohtaiset tarpeet. Esimerkiksi kurssien toteutuksen ajankohtia on aikaistettu ja rytmityksiä on väljennetty. Kumpikin muutos tukee uusien asioiden parempaa oppimista.

Hanke on mukana kokeiluissa, joissa osa kursseista jaetaan tuotantosuuntien mukaan. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ProAgria sovittaa kurssejaan kotieläin-, valkuaiskasvi- ja erikoiskasvituotantoon suuntautuville viljelijöille.

Hanke kehittää myös muita kursseja ja teemapäiviä. Esimerkiksi kotieläin- ja puutarhatuotantoon ovat tulossa omat syventävät kurssinsa, jotka pilotoitiin kevätkaudella 2011. Hanke on järjestänyt kursseja myös maan kasvukunnon hoidosta, rikkakasvien hallinnasta sekä karjatilojen valkuaisomavaraisuudesta.

Kursseilla on vaihdeltu lähipäivien ja verkko-opiskelun suhdetta. Hyviä kokemuksia on saatu järjestämällä lähipäivät kurssin alussa ja loppupuolella sekä opiskelemalla monipuolisesti verkossa lähitapaamisten välissä. Erityisen hyvin ovat toimineet nettikokoukset, joissa viljelijät pääsevät keskustelumaan ryhmän kanssa kotoaan käsin. Esimerkiksi valtakunnallisella karjatilan valkuaisomavaraisuuden nostamiseen tähtäävä kurssi toteutettiin kokonaan verkossa.

Hankkeen kursseille ja teemaryhmiin on tähän mennessä osallistunut 360 viljelijää, neuvojaa ja luomun kehittäjää.

Kurssien verkkoalueilla tarjotaan mm. mahdollisuuksia tutustua luomuviljelijöiden kehittämiin hyviin käytäntöihin ja uusimpiin tutkimustuloksiin multimedian avulla. MTT on hankkeen tutkimusasiantuntemukseen keskittynyt osatoteuttaja. Hyvistä käytännöistä hanke tuottaa oppimateriaaleja eri puolilta maata kuvien ja haastattelujen muodossa.

Hankkeen verkkosivuilla (proluomu-multisite.fi-p.seravo.com/tietoverkko) julkaistaan hankkeet tuottamat oppimateriaalit sekä jatkuvasti uutta ajankohtaista luomun alkutuotantoon liittyvää tietoa. Hankkeessa on tähän mennessä julkaistu yhteensä 190 ajankohtaisartikkelia.

Palvelua voi käyttää sekä erilaisilla kursseilla että itsenäisessä tiedonhaussa.

 Hanke ajoittuu vuosille 2009-2011. Hanke toteuttaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Jukka Rajala, 044 303 2210, jukka.rajala@helsinki.fi
Verkko-opetuskoordinaattori Harri Hakala, 044 300 1205, harri.hakala@helsinki.fi

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston erillislaitos, jonka tehtävänä on maaseudun elinolojen ja elinkeinojen edistäminen. Toiminta Ruralia-instituutissa keskittyy kolmelle osaamisalalle: luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet; maaseutu ja yhteiskunta sekä yrittäjyys ja osuustoiminta. Ruralia-instituutin toimintaan kuuluvat monitieteinen tutkimus, opetus, kehittämistoiminta ja koulutus sekä alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Ruralia-instituutin toimintayksiköt sijaitsevat Mikkelissä ja Seinäjoella.

Hankkeessa julkaistut materiaalit: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/luomutietoverkon-materiaalit