LuomuTIETOverkko kehittää Luomutuotannon peruskurssia

26.2.2010

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin LuomuTIETOverkko-hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja luomualan koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Luomutuotannon peruskurssia kehittää kurssin vetäjien verkosto. Uutta on mm. vetäjien yhteistyön, verkko-opetuksen ja hankkeessa tuotettujen, sähköisten materiaalien hyödyntäminen. Osaa toimintatavoista kokeiltiin, kun hanke järjesti marras- ja joulukuussa 2009 aikana hanke järjesti yhdessä ProAgria Etelä-Savon luomuneuvonnan kanssa luomuun siirtyville viljelijöille pakollisen Luomutuotannon peruskurssin.

LuomuTIETOverkossa ensimmäiseksi kehitettäväksi luomukurssiksi valittiin luomuun siirtyville viljelijöille pakollinen viiden päivän mittainen Luomutuotannon peruskurssi. Kevätkaudella kurssia suunniteltiin luomuneuvojista ja muista luomualan toimijoista koostuvassa verkostossa. Syyskaudella tuotettiin materiaaleja, rakennettiin kurssia varten internetsivusto ja järjestettiin Luomutuotannon peruskurssi hankkeen pilotointikoulutuksena Mikkelissä yhteistyössä ProAgria Etelä-Savon luomuneuvonnan kanssa.

Peruskurssin viisi lähiopetuspäivää rytmitettiin siten, että niiden välillä opiskelijat tekivät omaan tilaansa liittyviä kotitehtäviä ja tutustuivat oppimateriaaleihin. Kurssipäivinä esillä olleet oppi- ja oheismateriaalit vietiin saataville internettiin perustettuun kurssin virtuaaliseen ”luokkahuoneeseen”.  Luokkahuoneeseen linkitettiin myös lisätiedon lähteitä ja esim. viljelijöille tarpeellisia lomakkeita. Kurssin internet-sivusto jää kurssilaisten käyttöön myös kurssin jälkeen.

Luomussa sekä tuotantotapa että toimintaympäristö poikkeavat tavanomaisesta siinä määrin, että luomuun siirtyvä viljelijä tarvitsee alan erikoiskoulutusta. Luomutuotannon viisipäiväinen peruskurssi on pakollinen luomutukea (luomuviljelyn ja luomukotieläintuotannon erityisympäristötukisopimusta) hakeville viljelijöille.  Osa Mikkelin kurssilaisista oli jo toisen polven luomuviljelijöitä, jotka aikovat jatkaa vanhempiensa aloittamaa luomutuotantoa sukupolvenvaihdoksen jälkeen.  Osa kurssilaisista aikoo siirtyä tulevana keväänä luomutuotantoon, ja osa on perehtymässä luomutuotantoon harkitakseen eri tuotantovaihtoehtojen välillä.

Kevätkaudella 2010 LuomuTIEToverkossa kehitettyä Luomutuotannon peruskurssin mallia pilotoidaan edelleen eri puolilla Suomea järjestettävillä Luomutuotannon peruskursseilla.  Alueelliset luomuneuvojat järjestävät nämä kurssit LuomuTIETOverkko-hankkeen tukemana. LuomuTIETOverkko tukee vetäjien verkostoa mm. verkkokokousten ja verkkoon perustetun ”opettajainhuoneen avulla”. Kursseilla käytetään hankkeessa tuotettuja materiaaleja sekä jokaiselle kurssille erikseen räätälöityä verkkosivustoa. Kertyneiden kokemusten perusteella kurssimallia, materiaaleja ja toteutusta kehitetään edelleen.

Kevätkaudella pilotoitavia Luomutuotannon peruskursseja järjestetään mm Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Hämeessä, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Syyskaudelle 2010 tarkoituksena on kehittää Luomutuotannon peruskurssia siten, että siihen tuotetaan mm. kasvinviljelytiloille, kotieläintiloille ja puutarhatiloille soveltuva valinnainen yhden kurssipäivän sisältö. Verkkoon tuotetaan uutta ja monipuolista materiaalia. Esimerkiksi luomutilojen hyviä käytäntöjä esitellään kärkiviljelijöiden kanssa yhteistyössä tehtyjen multimediamateriaalien avulla.

Vuoden 2011 loppuun kestävässä LuomuTIETOverkko-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erilaisia yhteistyön tapoja, jotka auttavat tietoa välittymään tutkijoilta neuvojille ja viljelijöille aiempaa tehokkaammin. Hankkeessa kehitetään Luomutuotannon peruskurssia sekä koko viljelijöille suunnattua luomualan täydennyskoulutusta ja omaehtoista tiedonhankintaa valtakunnallisesti.

Jukka Rajala ja Harri Hakala
Helsingin yliopisto
Ruralia instituutti, Mikkeli

Luomulehti  2/2010