Luomuosaamista kootaan verkkoon

30.9.2011

Suomesta löytyy kymmeniä luomun asiantuntijoita, jotka haluavat jakaa osaamistaan viljelijöille ja muille kiinnostuneille. Kasvava määrä tätä tietämystä löytyy nyt LuomuTIETOverkon sivuilta.

Viljelijät, tutkijat ja muut asiantuntijat ovat antaneet haastatteluja ja pitäneet esityksiä, joita julkaistaan multimediamuotoisina kaikille kiinnostuneille. Viljelijä saa arvokkainta tietoa usein toiselta viljelijältä, jonka tietämys perustuu omaan kokemukseen.

Tutkimustietoon tutustumista helpottaa, kun se kytketään käytäntöön ja esitetään helposti omaksuttavassa muodossa. Ajankohtaisten luomualan uutisten seuraamista helpottaa, että LuomuTIETOverkon sivuille kootaan myös ajankohtaisartikkeleita.

Luomutietoa uudella toimintamallilla eli LuomuTIETOverkko -hanke on tallentanut asiantuntijoiden esityksiä kursseilla ja seminaareissa. Lisäksi asiantuntijoita on äänitetty ja haastateltu esim. maatiloilla. Ääni on yhdistetty esityksen seuraamista helpottaviin ja sisältöä havainnollistaviin teksteihin, valokuviin ja videoihin. Käyttäjä voi antaa esityksen pyöriä alusta loppuun, tai selata otsikoita ja dioja ja siirtyä esityksen osiin niiden kautta. Diojen teksteistä voi tehdä hakuja.

Tutkijat ovat kirjoittaneet lyhyitä ja helppolukuisia tekstejä hyvin tuntemistaan aiheista. Tekstit esittelevät luomualan tärkeää tutkimustietoa erityisesti niille, joilta puuttuu aikaa ja sinnikkyyttä etsiä alkuperäisiä tutkimusraportteja ja lukea niitä.

LuomuTIETOverkko kehittää ja testaa materiaaleja kurssilaistensa ja muiden viljelijäryhmien kanssa. Kaikki materiaali julkaistaan lopulta hankkeen sivustolla. Edellä mainittujen esitysten, tutkimustiivistelmien ja ajankohtaisartikkelien lisäksi sieltä löytyy myös Jukka Rajalan (2006) toimittama kirja ”Luonnonmukainen maatalous”. Tähän mennessä hankkeen sivuston blogissa on julkaistu 167 artikkelia. Syksyn 2011 aikana materiaalia tulee runsaasti lisää.

Luomutietoa uudella toimintamallilla- eli LuomuTIETOverkko-hanke on 3-vuotinen viljelijöiden täydennyskoulutuksen kehittämishanke 2009-2011.  Hankkeessa suunnitellaan luomumaataloudesta lyhytkursseja ja tuotetaan niitä varten monimuotoisia oppimateriaaleja. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti internet-pohjaisia välineitä käyttäen.  Sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus osana Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa.

Teksti:  Harri Hakala, Jukka Rajala