Luomumerkin käyttö

 • Ilmoitetaan elintarvikkeen viimeisen tuotanto- tai valmistusvaiheen valvojan tunnus
 • Tieto, siitä missä maataloudesta peräisin olevat luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineina käytettävät ainesosat on tuotettu
 • Maatalousperäisiä ainesosia ovat viljelykasvit, kotieläintuotteet, hunaja ja keruutuotteet
 • Tuotettu Suomessa, silloin kun maatalousperäisistä raaka-aineista yli 98 prosenttia on suomalaisia
 • Tuotettu EU:ssa, silloin kun maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu EU:n jäsenmaiden piirissä
 • Tuotettu EU:n ulkopuolella, silloin kun maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu EU:n jäsenmaiden ulkopuolella kolmansissa maissa
 • Tuotantoalueen lisäksi ilmoitetaan toinen alue, jos sieltä on peräisin yli 2 prosenttia maatalousperäisistä ainesosista
 • Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella

Yksittäisen maan nimen saa mainita vain jos yli 98 prosenttia raaka-aineista on yhdestä ja samasta maasta.

 • kaksikirjaimisesta maakoodista, joka määräytyy tarkastusmaan mukaan. Jokaisella jäsenvaltiolla ja myös kolmansilla mailla on oma ISO3166 standardin mukainen maakoodi, joka on Suomella FI.
 • kolmikirjaimisesta lyhenteestä, joka ilmaisee luonnonmukaisen tuotantotavan. Kukin jäsenvaltio on itse päättänyt tunnuksen. Suomella EKO, muita ovat esimerkiksi BIO, ÖKO ja ORG.
 • kolminumeroisesta viitenumerosta, joka kertoo mikä valvontalaitos tai valvontaviranomainen on kyseisen tuotteen valvoja.
 • ELY-keskukset FI-EKO- ja alueellinen numero 101 – 115; maatiloilla ja mehiläistarhoilla tapahtuva tuotanto, keruualueiden hyväksyminen
 • Evira FI-EKO- 201; tukkukauppa, tuonti kolmansista maista, jatkojalostusyritysten tuotanto, keruutuotteiden ostotoiminta
 • Valvira FI-EKO-301; alkoholijuomien valmistajien tuotanto
 • Ahvenanmaan maakuntahallitus FI-EKO-401; kaikkien edellä mainittujen valvonta Ahvenanmaalla
 • EU:n luomutunnuksen käyttäminen on pakollista valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden myyntipäällyksissä.
 • Merkinnän käyttö on vapaaehtoista EU:n ulkopuolisten kolmansien maiden tuotteiden pakkauksissa ja irtotuotteiden yhteydessä. Aterioiden yhteydessä merkkiä ei saa käyttää.
 • Suomalaisen luomutuotteiden markkinoinnin tueksi tehdyn brändioppaan suosituksen mukaan lehtimerkin viereen on hyvä yhdistää tuttu sana luomu.

Lehtimerkin rinnalla pakkauksissa voi käyttää kansallisia ja yksityisiä luomumerkkejä silloin kun tuottaja on sitoutunut niiden käytölle määriteltyjen lisävaatimusten noudattamiseen. Näitä ovat Suomessa maa- ja metsätalousministeriön aurinkomerkki, Luomuliiton leppäkerttu-merkki ja Biodynaamisen yhdistyksen valvontaan kuulumisen kautta saatava kansainvälinen biodynaamisen tuotannon Demeter-merkki.

Lähteet ja lisätietoa
Luomun Brändiopas

Teksti: Brita Suokas 23.4.2013

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.