Luomumarkkinoinnin suunnittelu

Kuinka kehittää markkinointia pienessä lähiluomuyrityksessä? Miten jakaa ja vaiheistaa markkinoinnin suunnittelua? Entä jos koko markkinointi on itselle vierasta tai jopa vastenmielistä? Kuinka hankkia palveluja muilta? Mitä kannattaa tehdä itse ja miten? Kuinka käyttää sosiaalista mediaa? Tähän opaskokonaisuuteen on koottu Kasvot luomulle -valmennuksen ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Kasvot luomulle hankkeessa (2012-2014) julkaistu materiaali on jaettu neljään kokonaisuuteen

  1. Luomumarkkinoinnin suunnittelu
  2. Luomumarkkinoinnin hyvät käytännöt
  3. Luomun lisäarvo ja kestävyysviestintä ja
  4. Kuulumisia luomumarkkinoilta.

Materiaalintuotannon lisäksi hankkeessa valmennettiin lähiluomun kanssa työskenteleviä monimuotovalmennuksessa ja opintomatkoilla.

Valmennuksessa haettiin yrittäjille voimavaroja pilkkomalla markkinoinnin suunnittelutyötä helposti lähestyttäviin osiin ja tarjoamalla välineitä tukemaan järjestelmällistä työskentelyä. Kokonaisuutta pilkkomalla pääsee laittamaan osia järjestykseen vaikkapa sen mukaan, mitä pitää tärkeänä ja mitä turhana, tai mitä haluaa tehdä ja mihin hankkia apua. Monelle lähiluomun yrittäjälle tuotanto on luontevampaa kuin markkinointi. Markkinoinnista ei tarvitse innostua, mutta markkinoinnin näkökulmaa ymmärtämällä voi yrityksestään löytää kehitettävää, joka ei vaadi suuria investointeja ja pankkilainoja.

Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.