Englannissa luomumarkkinat uuteen nousuun EU-rahalla

Englannissa aloitetaan tämän vuoden lopulla kolmivuotinen luomutuotteiden menekinedistämiskampanja, jonka kokonaisbudjetti on 2 miljoonaa puntaa eli noin 2,4 miljoonaa euroa. Hankkeen takana on luomuorganisaatio Soil Association ja Organic Trade Board, luomuyritysten yhteistyöjärjestö Englannissa.

Kampanjan tarkoituksena on nostattaa laman aikana taantunutta luomutuotteiden kulutusta uuteen kasvuun. Tavoitteena on vuotuinen 15% myynnin kasvu. Kampanja keskittyy luomun profiilin nostattamiseen ja asiakkaiden kiinnostuksen herättämiseen korkeatasoisen medianäkyvyyden kautta. Se tuo esiin luomuviljelyn etuja ja luomutuotteiden hyviä ominaisuuksia lehtimainonnan, digitaalisen median ja erilaisten PR-tapahtumien avulla.

Hankkeen koordinoijana ja EU-rahoituksen hakijana toimii Sustain-organisaatio, joka edustaa noin sataa englantilaista järjestöä. Organisaation tarkoituksena on edistää parempaa ruoka- ja maatalouspolitiikkaa, eläinten ja ihmisten terveyttä, parempia työ- ja elinolosuhteita, rikastuttaa yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä edistää tasa-arvoa. Järjestössä on mukana Englannin johtavat luomuyhdistykset.

Hankkeen budjetissa on puolet Euroopan Unionin rahoitusta ja puolet tulee alan organisaatiolta ja yrityksiltä, joita on mukana yli 75 kappaletta. Joukkoon kuuluu maan suurimpia kaupan keskusliikkeitä sekä tunnettuja luomubrändejä.

-Olemme työskennelleet useita vuosia rahoituksen eteen ja se on mahtava apu alalle. Kun myynti alkaa taas kasvaa, antaa se meille kaikilla luomualan sektoreilla mahdollisuuden kasvuun, Huw Bowles -yrityksiä edustavan Organic Trade Boardin puheenjohtaja kommentoi.

Euroopan Unionin osuus rahoitukseen tulee maataloustuotteiden markkinointiin osoitetuista varoista, joita myönnettiin kesäkuussa yhteensä 30 miljoonaa euroa. Rahoituksen saajia on 14 jäsenvaltiosta ja yhteensä 19 eri hanketta. Suurin osa hankkeista koskee tuoreiden hedelmien ja marjojen menekinedistämistä. Suomalaisia hankkeita ei ole mukana. (Luomu.fi)

Soil Association luomujärjestö

Organic Trade Board

Sustainweb-sivusto

Marja Nuora

Artikkeli on kirjoitettu Maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä rahoituksella.