Graduttomasta maisteriksi

Ruralia Graduttamo

HUOM! Graduttamo-hankkeen tominta on tauolla vuonna 2021

 

Graduttamo-hankkeen tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaalla asuvia henkilöitä, joiden yliopisto-opinnot ovat keskeytyneet opintojen loppuvaiheessa tai heille ei läsnäolijaksi ilmoittautumisesta huolimatta kerry opintoja. Työelämän vetovoimaisuus, perheasiat tai muut elämässä tapahtuvat muutokset saattavat nousta esteeksi opintojen loppuunsaattamiselle, ja kynnys suorittaa opinnot loppuun kasvaa vuosi vuodelta.

Graduttamo-hanke tuo tarvittavan avun lähelle opiskelijaa ja tarjoaa vertaistuen. Hankkeen pääasiallisina toimintamuotoina ovat monitieteiset graduryhmät ja lyhytkestoiset koulutukset opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Opiskelijat voivat saada lopputyönsä tekoon ohjausta joko ryhmässä tai henkilökohtaisesti ennalta sovittuna aikana.

Hankkeessa tarjottavat koulutukset sisältävät esimerkiksi opastusta tiedonhakuun, tilastomenetelmien kertausta, laadullisten tutkimusmenetelmien syventämistä tai johdatusta tieteelliseen kirjoittamiseen englanniksi.

 

Lisätiedot:

Leena
Viitaharju
projektipäällikkö
Seinäjoki
Tieteenala Liiketaloustiede