Koulutus

Ruralia-instituutti on oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen luova ympäristö, joka tarjoaa opiskelijoille työelämäläheisen ja monitieteisen oppimisympäristön. Opetuksessa huomioidaan tutkimuslähtöisyys ja teorian käytäntöön soveltaminen. Opetus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen keinoin. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä paikalliskehittämisen ja kestävän ruokaketjun yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Sivua alaspäin vierittämällä pääset tutustumaan koulutustarjonnan lisäksi myös Luomu ja kestävä kehitys -oppimateriaaleihin.

Ota yhteyttä koulutuksesta vastaaviin asiantuntijoihimme:

Co-op Network Studies -yliopistoverkosto, kasvatustiede, opiskelijaosuuskunnat, yrittäjyyskasvatus
Hytinkoski Pekka, Pedagoginen suunnittelija

Osuustoiminta ja osuuskuntayrittäjyyskoulutukset
Klén Tytti, Koulutussuunnittelija

Työelämälähtöinen opetus, elinikäinen oppiminen, kulttuurintutkimus, antropologia
Uusitalo Eeva, Opetuskoordinaattori

Yliopistollinen aikuiskoulutus, jatkuva oppiminen
Perttu Katja, Koulutuskoordinaattori