Yhteistyö ja verkostot

Ruralia-instituutti toimii valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tekee läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston eri yksiköiden sekä laajasti yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Keskeinen yhteistyömuoto on osallistuminen yliopistokeskusten toimintaan. Ruralia-instituutti toimii sekä Mikkelin yliopistokeskuksessa että Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Kansainvälinen yhteistyö muodostuu pääosin Euroopan unionin rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä ohjelmista, joihin Ruralia-instituutti osallistuu yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

Ruralia-instituutti koordinoi Co-op Network Studies -opetusverkostoa.

 

Muita verkostoja