Henkilöstö ja yhteystiedot

Tutkijat Research portalissa

Johtajat

Vastuulliset tutkijat (PI)

 • Aluehistoria ja kulttuuriperintö
  Riukulehto Sulevi, Tutkimusjohtaja, dosentti
 • Aluekehitys, paikallinen kehittäminen ja politiikka
  Hyyryläinen Torsti, Tutkimusjohtaja, varajohtaja, dosentti
 • Kestävät ruokajärjestelmät
  Helenius Juha, professori, dosentti
 • Kulutustutkimus, digitalisaatio ja laadulliset menetelmät
  Ryynänen Toni, Vanhempi tutkija, dosentti
 • Luontoyrittäjyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  Kurki Sami, Johtaja, professori, dosentti
 • Maaseutuyrittäjyys, yritysten yhteiskuntavastuu, kestävä ruokaketju
  Lähdesmäki Merja, Vanhempi tutkija
 • Luomuinstituutti
  Lusa Merja, Tutkimuskoodrinaattori
 • Yrittäjyys ruokajärjestelmien kestävyysmuutoksessa
  Gaiani Silvia, Vanhempi tutkija
 • Tuomisto Hanna, apulaisprofessori (HELSUS)

 

Tutkimus ja kehittäminen

 • Agroekologia. Luomu 2.0 -hanke
  Lehtinen Heli, Tohtorikoulutettava
 • Agroekologia
  Koppelmäki Kari, Tohtorikoulutettava
 • Aluekehitys, aluehistoria
  Jumppanen Aapo, Yliopistotutkija
 • Aluehistoria, alueellinen identiteetti, suku- ja henkilöhistoria
  Ylitalo Teppo, Tohtorikoulutettava
 • Aluekehitys ja asumisen monipaikkaisuus
  Rantanen Manu, Projektipäällikkö
 • Aluekehitys, kulttuurimatkailu
  Kopoteva Inna, Tutkijatohtori
 • Aluetalous, määrälliset menetelmät, soveltavat tutkimusmenetelmä
  Kujala Susanna, Tohtorikoulutettava
 • Arvioinnit ja arviointitutkimus, Leader-toiminta, Green Care
  Pylkkänen Päivi, Projektipäällikkö
 • Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa-hanke (ASKEL)
  Trogen Ada, Tutkimusavustaja
 • Elintarvikeala, maaseutuyrittäjyys, johtaminen
  Suvanto Hannele, Tohtorikoulutettava 
 • Elintarvikeketjut (taloudelliset ilmiöt), kestävä kehitys, kestävä maatalous, kestävä matkailu, luomuruoka, luonnonmukainen maataloustuotanto, luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaiset menetelmät, vihannesviljely
  Iivonen Sari, Vieraileva tutkija
 • Elintarviketeknologia, elintarvikkeiden aitous ja alkuperä, luomutuotteiden jatkojalostus
  Särkkä-Tirkkonen Marjo, Erikoissuunnittelija
 • Elintarvikeyritysten jakeluketjuratkaisut, kestävä ruokaketju, suhdemarkkinointi, maaseutuyrittäjyys  
  Viitaharju Leena, Projektipäällikkö
 • Hyvän sadon kierrätyslannoitus, HYKERRYS2 -hanke
  Unnbom Mari, Projektisuunnittelija
 • Kansainväliset hankkeet, taloustiede, määrälliset menetelmät ja soveltava tutkimus
  StratKit-hanke, kestävät hankinnat julkisissa ruokapalveluissa
  Ala-Karvia Urszula, Tohtorikoulutettava
 • Kehittämishanketoiminta, lähiruoka, yrittäjyys
  Kaipainen Riitta, Projektipäällikkö
 • Kestävä ruokaketju
  Mikkola Minna, Vieraileva tutkija
 • Kotiseutututkimus, asumisen tutkimus, monipaikkaisuus
  Rinne-Koski Katja, Tohtorikoulutettava
 • Kulttuurin suhde aluekehitykseen, innovaatiotoiminnan ja tietotyön tutkimus
  Suutari Timo, Projektipäällikkö
 • Kulttuuriperintö
  Mäntylä Jaakko, Tohtorikoulutettava
 • Kulttuurintutkimus, erityisesti pohjalainen perinnekulttuuri
  Mäkelä Matti, Tohtorikoulutettava
 • Kulttuurintutkimus, kulttuurimaisema muutos ja ympäristöestetiikka
  Lähteenniitty Aurora, Tohtorikoulutettava
 • Luomu- ja terveysvaikutteiset elintarvikkeet
  Tikkanen-Kaukanen Carina, Vieraileva tutkija, dosentti
 • Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous
  Rajala Jukka, Vieraileva tutkija
 • Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous, puutarhatuotanto, luonnon hyvinvointivaikutukset – Green Care
  Mynttinen Ritva, Koulutussuunnittelija
 • Luonnontuoteala
  Partanen Birgitta, Vieraileva tutkija
 • Luontoyrittäjyys, metsien monikäyttö, metsänomistajuus, maaseutuyrittäjyys
  Matilainen Anne, Hankekoordinaattori
 • Luontoyrittäjyys, luonnontuoteala, luonnon hyvinvointivaikutukset – Green Care, maaseutuyrittäjyys, metsien monikäyttö, maaseutupolitiikka
  Rutanen Juha, Projektipäällikkö
 • Maahanmuutto, kotouttaminen
  Enbuska Marja, Tohtorikoulutettava
 • Metsästysmatkailu, sosiaalinen kestävyys, yrittäjyys
  Keskinarkaus Susanna, Vieraileva tutkija
 • Osuustoiminta
  Köppä Tapani, Vieraileva tutkija
 • Osuustoiminta 
  Henrÿ Hagen, Vieraileva tutkija
 • Pk-elintarvikeyritystoiminta, kestävä matkailu, vastuullinen liiketoiminta
  Väisänen Hanna-Maija, Hankekoordinaattori
 • Regenaratiivinen maatalous
  Kallio Galina, Tutkijatohtori
 • Taloustiede, kvantitatiiviset menetelmät, CGE-mallinnus, soveltava tutkimus
  Kinnunen Jouko, Vieraileva tutkija
 • Taloustiede, määrälliset menetelmät, CGE-mallinnus, soveltava tutkimus
  Törmä Hannu, Vieraileva tutkija
 • Taloustiede, määrälliset menetelmät, soveltava tutkimus
  Hakala Outi, Tohtorikoulutettava
 • Tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät tutkimusryhmä
  Dalmau Laia, Apurahatutkija
 • Tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät tutkimusryhmä
  Järviö Natasha, Apurahatutkija
 • Tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät tutkimusryhmä
  Moritz Jana, Apurahatutkija
 • Tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät tutkimusryhmä
  Räty Niko, Apurahatutkija
 • Co-op Network Studies -yliopistoverkosto, kasvatustiede, opiskelijaosuuskunnat, yrittäjyyskasvatus
  Hytinkoski Pekka, Pedagoginen suunnittelija
 • Osuustoiminta ja osuuskuntayrittäjyyskoulutukset
  Klén Tytti, Koulutussuunnittelija
 • Työelämälähtöinen opetus, elinikäinen oppiminen, kulttuurintutkimus, antropologia
  Uusitalo Eeva, Opetuskoordinaattori
 • Yliopistollinen aikuiskoulutus, elinikäinen oppiminen
  Perttu Katja, Koulutuskoordinaattori

Yliopistopalvelut Ruralia-instituutin toimipaikoissa ja muu henkilöstö: