Instituutti

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Mikkelissä ja Seinäjoella.

Instituutti toteuttaa tehtäväänsä:

  • tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen
  • kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  • verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä sekä
  • edistämällä osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalaa.

Instituutin painoalat ovat:

  • paikalliskehitys
  • kestävä ruokaketju
  • uudistuva biotalous