Infokort: Goda råd för skötsel av jordhälsan

Markstruktur

Hur kan man definiera markstrukturen med hjälp av sinnena?

Hur kan man förhindra markpackning genom att tajma arbetena bättre, planerad växtföljd och anpassning av maskinkedjorna till växtföljden?

Hur kan aggregatstabiliteten definieras?

Torrläggning

Vad kan man göra för att styra ytavrinningen och forma åkerns yta?