Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston asiantuntijaryhmä

 

Iiro P. Jääskeläinen on systeemineurotieteen professori Brain and Mind laboratoriossa Aalto-yliopistossa sekä johtava tutkija sosiaalisen neurobiologian laboratoriossa Moskovan talouskorkeakoulussa Venäjällä. Hän valmistui tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1995 ja työskenteli myöhemmin mm. Harvardin yliopistossa. Jääskeläinen käyttää tutkimuksessaan luonnollisenkaltaisia ärsykkeitä, kuten elokuvia ja kertomuksia, sosiaalisen ajattelun sekä tunteiden tutkimuksessa. Tämä tutkimus kulkee käsi kädessä uusien aivokuvantamismenetelmien kehitystyön kanssa.
 

 

Diplomityöntekijä ja tutkimusavustaja (kuvantamistutkimus) Uni ja tunteet terveillä aikuisilla -tutkimuksessa. 

Maisterivaiheen opiskelija, Human neuroscience and technology, Aalto-yliopisto 
Luonnontieteiden kandidaatti, fysiikka, Helsingin yliopisto

alisa.halonen@aalto.fi

 

Tutkimusavustaja (kotimittauslaitteet) Uni ja tunteet terveillä aikuisilla -tutkimuksessa. 

Maisterivaiheen opiskelija, neurotiede, Helsingin yliopisto
Liikuntatieteiden maisteri (2019), liikuntafysiologia, Jyväskylän yliopisto

paavo.m.laitinen@helsinki.fi
p. 029 4129 356

 

Tutkimusavustaja (magneettikuvantaminen) Uni ja tunteet terveillä aikuisilla -tutkimuksessa. 

Maisterivaiheen opiskelija, Complex Systems, Aalto-yliopisto
Tekniikan kandidaatti, Bioinformaatioteknologia, Aalto-yliopisto

elsa.ollikainen@aalto.fi

 

Tutkimuskoordinaattori Uni ja tunteet terveillä aikuisilla -tutkimuksessa (rekrytointi, verkkokyselyt, tutkimusdokumentit)

SleepWell tutkimusohjelma, Tutkimusohjelmayksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

tiina.harkonen@helsinki.fi
p. 050 311 6173