Apulaisprofessori, hankkeessa 2019–2023

Toimin konsortion johtajana ja vastaan erityisesti hankkeen pedagogisesta ja kielitaidon arviointiin liittyvästä osuudesta Helsingin yliopistossa. Ylläpidän yhteyksiä tärkeisiin yhteistyötahoihin kuten kieltenopettajien järjestöihin, Opetushallitukseen ja Ylioppilastutkintolautakuntaan. 

Asiantuntijuus: kielipedagogiikka, kieltenopetus, kielitaidon arviointi, opettajatutkimus, opettajankoulutus, arvioinnin seuraukset, suullisen kielitaidon arviointi, oppija-autonomia

raili.hilden@helsinki.fi

Professori, hankkeessa 2019–2023

Tutkin koneoppimista puhe- ja kieliteknologiassa, kuten puheentunnistusta, synteesiä, hakua, kääntämistä ja kielitaidon arviointia. DigiTalassa johdan puheteknologista tutkimusta ja ylläpidän yhteyttä muihin tähän liittyviin projekteihin Aallon tutkimusryhmässäni. Puheen- ja kielenkäsittelyn alalla Aallon tutkimustuloksia on hyödynnetty laajasti avoimien työkalujen ja datan, kuten Morfessor, VariKN, TheanoLM, AaltoASR, DSPCon, WebCon, Finnish Parliament speech corpus and Lahjoita puhetta kautta.

Asiantuntijuus: puheentunnistus, puheen- ja kielenkäsittely, kieliteknologia, koneoppiminen

mikko.kurimo@aalto.fi

Yliopistonlehtori, dosentti, hankkeessa 2019–2023

Tutkin hankkeessa L2-ruotsin puhenäytteitä foneettisesta näkökulmasta ja tarkastelen suullisen kielitaidon arvioinnissa relevantteja ääntämispiirteitä. Lisäksi osallistun arviointikoulutuksen järjestämiseen opettajille.

Asiantuntijuus: ruotsin kieli, fonetiikka, fonologia, ääntämisen arviointi, kuulija-arviot

mikko.j.kuronen@jyu.fi

Postdoc-tutkija, hankkeessa 2019–2023

Työtehtäväni painottuvat tutkimushankkeen pedagogiseen puoleen. Työskentelen lukion opettajien ja opiskelijoiden kanssa, kun tutkimme ja pilotoimme uudenlaisia tehtävätyyppejä suullisen kielitaidon arviointiin. Koulutan myös arvioijia ja kehitän arviointikriteerejä.

Asiantuntijuus: vieraat kielet, kielten opetus, kielitaidon arviointi, lukio, digitaalinen ylioppilastutkinto

anna.vonzansen@helsinki.fi

Yliopistonlehtori, hankkeessa 2020–2021

Työni hankkeessa keskittyy ruotsin L2-puheen analyysiin, ja tutkin L2-ruotsin ääntämispiirteiden ja CEFR-tasojen välistä yhteyttä.

Asiantuntijuus: ruotsin kieli, arviointi, fonetiikka, fonologia, CEFR-tasot, kuulija-arviot

maria.kautonen@uef.fi

Professori, hankkeessa 2020–2023

Tutkin oppimista tukevaa arviointia (esim. diagnostista ja formatiivista arviointia), itsearviointia, palautetta, kirjoittamisen arviointia, tietokoneavusteista arviointia sekä kielenoppimisen tutkimuksen ja kielitaidon arvioinnin näkökulmien yhdistämistä.

Asiantuntijuus: 

ari.huhta@jyu.fi

Tohtorikoulutettava

Roolini tässä projektissa liittyy automaattisen puheenkäsittelyn toteuttamiseen, ja toimin siltana DigiTalan ensimmäisen vaiheen ja nyt käynnissä olevan välillä.

Asiantuntijuus: puheentunnistus, puheen automaattinen arviointi, lukupuheen mallintaminen

aku.rouhe@aalto.fi

Tohtorikoulutettava, hankkeessa 2019–2023

Roolini hankkeessa on suunnitella ja soveltaa toisen kielen puheen automaattista arviointia. Arvioinnin kohteena on toisen kielen puhujan ääntäminen, sanasto ja kielioppi. Tutkiessani käytän johtavia luonnollisen kielen käsittelyn menetelmiä.

Asiantuntijuus: luonnollisen kielen käsittely, automaattinen puheentunnistus, toisen kielen arviointi, CEFR-tasot

ragheb.al-ghezi@aalto.fi

Projektitutkija, hankkeessa 2021–2023

Etsin L2-puheesta akustisesti mitattavia piirteitä, joiden avulla suullisen kielitaidon taso voidaan ennustaa.

Asiantuntijuus: puheentutkimus, akustinen analyysi, fonetiikka, L2-puheen prosodia

heini.h.kallio@jyu.fi

Tohtorikoulutettava, hankkeessa 2020–2023

Tehtäväni hankkeessa liittyvät automaattisen kielitaidon arvioinnin ja puheentunnistuksen kehittämiseen.

 Asiantuntijuus: puheentunnistus, luonnollisen kielen käsittely

yaroslav.getman@aalto.fi

Tekninen avustaja, hankkeessa 2021–2022 

Tehtäväni on avustaa hankkeen erilaisissa työtehtävissä, kuten aineistonkeruupäivien järjestämisessä oppilaitoksissa sekä tutkimusaineiston käsittelyssä ja koostamisessa. 

Asiantuntijuus: kielenoppiminen, kieltenopetus, vieraat kielet, lukio 

milla.sneck@helsinki.fi

Maisterikoulutettava, hankkeessa 2022–

Työskentelen leksikaalisen ja kieliopillisen laadun automaattisen arvioinnin parissa vieraan kielen puhujien kielitaidon arvioimiseksi.

Asiantuntijuus: luonnollisen kielen käsittely

clara.akiki@aalto.fi

Maisterikoulutettava, hankkeessa 2022

Asiantuntijuus: puheentunnistus, luonnollisen kielen käsittely

mateiu.tudor@aalto.fi