Materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen

KUPERAn materiaalihankkeessa tuotetaan avointa ja maksutonta oppimateriaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen vahvistamiseen.

Tähtijengi

Tähtijengi on suomen kielen eriyttävä oppimateriaali alakouluun. Tähtijengi-oppimateriaali on suomen kielen harjoituskirjasarja, jonka harjoitukset ovat eriytetty oppilaan suomen kielen taitotason mukaan. Tästä syystä materiaalia voidaan käyttää sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että suomi toisena kielenä -oppitunneilla. Materiaali sopii hyvin myös valmistavaan opetukseen. Tähtijengin kanssa harjoitellaan suomen kielen rakenteita, sanastoa sekä luetun ymmärtämistä ja tekstin tuottamisen taitoja. Koska Tähtijengi kuuluu kaikille, on opettajan helppo valita jokaiselle luokan oppilaalle materiaalia samasta paikasta.

Materiaalin kaksi ensimmäistä kirjaa (1.-2.-luokkalaisille ja 3.-4.-luokkalaisille) on julkaistu ja maksutta saatavilla ja kolmas (5.-6.-luokka) julkaistaan kevään 2020 aikana osoitteessa dialogikasvatus.fi/tahtijengi.

Kasvattajien opas: Katsomusdialogin ABC

Katsomusdialogin ABC on kasvattajille tarkoitettu materiaali dialogisuuden ja kulttuuri- ja katsomustietoisen opetuksen vahvistamiseen. Pääpaino on dialogin toteuttamisessa kasvattajan näkökulmasta. Erilaisten ohjeistusten lisäksi julkaisu avaa katsomusdialogi-käsitettä sekä kertoo esimerkein sen harjoittamisesta. Opas on avuksi ala- ja yläkoulujen opettajille, mutta myös muille kasvattajille. Opas jakautuu kolmeen eri osaan: Mitä on katsomusdialogi?, Dialogiohjeistukset ja Dialogiharjoitukset.

Dialogikasvatus.fi

Dialogikasvatus.fi-sivusto tarjoaa opetusmateriaalia ja ajankohtaista tietoa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen tueksi. Dialogikasvatus-portaaliin koottu, eri toimijoiden tuottama materiaali soveltuu dialogitaitojen harjoitteluun kasvatukseen ja opetukseen eri ikäisille. Dialogikasvatuksen sivuilta löydät myös KUPERA-hankkeessa valmistuneet uudet materiaalit: Tähtijengi-oppikirjat sekä kulttuuri- ja katsomusdialogimenetelmien käytön tueksi perusopetuksessa. Sivuilla on lisäksi tietoa ajankohtaisista koulutuksista ja muista ajankohtaisista kuulumisista dialogikasvatuksen kentällä. Hankeajan päättymisen jälkeen 1.7.2020 alkaen Dialogikasvatus-portaalia ylläpitää Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.