Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiset opetus- ja arviointimateriaalit -verkkokurssi

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiset opetus- ja arviointimateriaalit

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiset opetus- ja arviointimateriaalit – pedagogisia lähestymistapoja eri aineiden opetukseen -verkkokurssi (5 op) on maksutonta, tutkimuspohjaista koulutusta opettajille. Kurssilla tarkastelemme Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa tuotettuja tuoreita tutkimustuloksia Suomessa käytössä olevista eri oppiaineiden opetus- ja arviointimateriaaleista sekä aiempaa tutkimustietoa ja konkreettisia käytännön esimerkkejä. Kurssin verkkotapaamisissa saatte vinkkejä kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten (kukaki-tietoisten) opetusmateriaalien laadintaan ja arviointiin sekä pääsette keskustelemaan muiden opettajien ja kouluttajiemme kanssa. Kurssiin sisältyy kolme verkkotapaamista sekä niihin liittyvät ennakko- ja välitehtävät, joissa osallistujat soveltavat kukaki-tietoisuuteen liittyviä teemoja omaan työhönsä.

Kurssin ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 22.3.2021. Ilmoittaudu nyt mukaan kurssille, tervetuloa!

Kurssin keskeiset tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on tukea opettajan oman ja kouluyhteisön kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen pedagogisen osaamisen vahvistamista opetuksessa ja arvioinnissa. Koulutus antaa opettajille eväitä OPS:n laaja-alaisen osaamisen L2-tavoitteiden (kulttuuriosaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) huomioimiseen opetuksessa. Tavoitteena on tukea yhdenvertaisuutta kouluyhteisössä ja tarjota kriittistä kukaki-tietoisuuden näkökulmaa oppimateriaaleihin ja niiden käyttöön.

Kurssin keskeiset sisällöt:

  • kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus perusopetuksen oppimateriaaleissa
  • oppi- ja arviointimateriaalien kukaki-tietoinen hankkiminen, muokkaus ja käyttö
  • kouluyhteisön moninaisuuden huomioiminen koulun toimintakulttuurissa
  • monikielitietoinen pedagogiikka tukemassa monikielisten oppilaiden oppimista

Aikataulu

Kurssin verkkotapaamiset pidetään maalis-huhtikuussa 2021. Kurssialusta on auki 22.3.2021–15.6.2021 ja tehtäväsuorituksia voi palauttaa aina 15.6.2021 saakka.

Verkkotapaamiset: Jokainen osallistuja ilmoittautuu kaikkiin kolmeen osioon ja valitsee kustakin kohdasta itselleen sopivimman ajankohdan.

1. verkkotapaaminen 23.3., 24.3. ja 25.3. klo 14–17

2. verkkotapaaminen 6.4., 7.4. ja 8.4. klo 14–17

3. verkkotapaaminen 21.4., 28.4. ja 29.4. klo 14–17

 

Lisätietoa kurssista:

Kaarina Karasti, kaarina.karasti@helsinki.fi, 050 4717289

Henri Satokangas, henri.satokangas@helsinki.fi, 050 5226767

Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119302