Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssi (5 op)

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssi on KUPERA-hankkeessa tuotettu verkkokurssi opettajien ja kasvattajien lisä- ja täydennyskoulutukseen.  Verkkokurssi tarjoaa tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opettajuuteen. Kurssilla saat ajankohtaista tietoa sekä kasvatuksen tutkijoilta että kasvatus- ja opetustyön kentältä arkityösi tueksi.

Verkkokurssi on on tarjolla Avoimessa yliopistossa kesällä 2022. Kurssi aukeaa toukokuussa ja siitä ilmoitetaan tarkemmin Avoimen yliopiston verkkosivuilla.

Kurssin keskeisenä sisältönä:

  • tutustutaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteisiin ja niihin liittyviin teoreettisiin näkökulmiin
  • pohditaan opettajan käytännön työtä mm. erilaisten kieli-, kulttuuri- ja katsomusvähemmistöjen näkökulmasta
  • perehdytään tutkimuskirjallisuuteen ja lainsäädäntöön koskien mm. opetuksen yhdenvertaisuus-näkökulmia
  • kurssin tehtävät ohjaavat opiskelijaa aineistojen avulla tarkastelemaan ja suunnittelemaan omaa opettajuuttaan

Verkkokurssin ovat toteuttaneet Marjaana Kavonius (kurssin vastuuopettaja), Niina Putkonen, Heidi Rautionmaa, Tanja Viinikainen, Marja Laine, Marja Tamm sekä muut asiantuntijat.

Lisätietoja:
kurssin vastuuopettaja Marjaana Kavonius
marjaana.kavonius@helsinki.fi

Kuvassa on graffiti, jossa lukee Tiedosta!