Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssi

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssi on KUPERA-hankkeessa tuotettu verkkokurssi opettajien ja kasvattajien lisä- ja täydennyskoulutukseen.  Verkkokurssi tarjoaa tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opettajuuteen. Kurssilla saat ajankohtaista tietoa sekä kasvatuksen tutkijoilta että kasvatus- ja opetustyön kentältä arkityösi tueksi.

Verkkokurssi on tarjolla Avoimessa yliopistossa. Kurssi on avoinna 1.3.2021 asti.

Lue lisää kurssin sisällöstä ja ilmoittaudu Avoimen yliopiston sivuilla!

Kurssin keskeisenä sisältönä:

  • tutustutaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteisiin ja niihin liittyviin teoreettisiin näkökulmiin
  • pohditaan opettajan käytännön työtä mm. erilaisten kieli-, kulttuuri- ja katsomusvähemmistöjen näkökulmasta
  • perehdytään tutkimuskirjallisuuteen ja lainsäädäntöön koskien mm. opetuksen yhdenvertaisuus-näkökulmia
  • kurssin tehtävät ohjaavat opiskelijaa aineistojen avulla tarkastelemaan ja suunnittelemaan omaa opettajuuttaan

 

Verkkokurssin ovat toteuttaneet Marjaana Kavonius (kurssin vastuuopettaja), Niina Putkonen, Heidi Rautionmaa, Tanja Viinikainen, Marja Laine, Marja Tamm sekä muut asiantuntijat.

 

Lisätietoja:
kurssin vastuuopettaja Marjaana Kavonius
marjaana.kavonius@helsinki.fi

 

Kuvassa on graffiti, jossa lukee Tiedosta!