Tutkimushanke

Kaupunkirottatutkimus on monitieteinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on ymmärtää Helsingin kaupunkirottien elämää ja miten ne vuorovaikuttavat ihmisten kanssa.

Vuosituhansien aikana ihmiset ja rotat ovat sopeutuneet elämään kaupunkiympäristöissä. Saman elinympäristön jakaminen ei ole ollut ongelmatonta: kaupunkirotat voivat hajoittaa rakenteita, syödä ruokatarvikkeita ja kantaa ihmisiinkin tarttuvia tauteja. Nämä rotan luontaiset piirteet ovat usein johtaneet siihen, että ihmiset pelkäävät ja vihaavat rottia. Useimmissa teollistuneen maailman kaupungeissa on käynnissä jatkuvasti rottien torjuntaa, jonka tavoitteena on pitää rotat pois ympäristöistä, joihin ne eivät ihmisen mielestä kuulu. Torjunta on kallista ja usein melko tehotonta.

Tutkijoiden näkökulmasta rotat ovat ainutlaatuinen perustutkimuksen kohde. Rotat elävät hyvin tunnetussa ja säädellyssä ympäristössä, eräänlaisessa kasvihuoneessa. Helsingin kaupunki on kerännyt hyvin erilaisia paikkatietoaineistoja, niin kaupunkiluontoon kuin moniin muihinkin kaupunkin piirteisiin liittyen. Näitä voidaan puolestaan käyttää tutkimuksessa, kun haluamme selittää miten ilmasto, sää, kaupunkirakenteet, kaupunkiluonto tai kaupunkihistoria vaikuttavat rottapopulaatioiden kokoihin. Näitä aineistoja voidaan samaten käyttää loisten ja tautien leviämisen mallintamiseen.

Rotat herättävät vahvoja tunteita ihmisissä. Ne ovat tämän takia mielenkiintoinen ihmisten ja villieläinten välisen konfliktin tutkimuksen kohde. Itse asiassa, ihmisten suhde rottiin on varmasti yksi merkittävimpiä ihmisen ja eläinten välisiä suhteita, koska se on kestänyt vuosituhansia kaikkialla ympäri maailman. Siltikään, tätä konfliktia ei ole tutkittu kovin laajasti ihmisen ja eläinten välisten suhteiden näkökulmasta. Jatkuva kaupungistumiskehitys tulee kuitenkin tarkoittamaan sitä, että kaupungeissa tulee elämään yhä enemmän ihmisiä, joten yhä suurempi osa ihmisistä tulee kohtaamaan rottia.

Käytämme kansalaistieteen menetelmiä rottapopulaatiodynamiikan tutkimiseen koko Helsingin alueella. Samalla tarjoamme ihmisille mahdollisuuden reflektoida heidän suhdettaa rottien kanssa. Kansalaistiede on ilmiselvä lähestymistapa rottien tutkimiseen, sillä yleensä juuri paikallisilla asukkailla on paras tieto missä rottia on havaittu ja mitkä paikat voisivat olla rottien asuinalueita. Useimmiten kaupunkiluonto herättää positiivisia tunteita ihmisissä - pyrimme myös selvittämään miksi rotat koetaan haitallisina kaupunkiluonnon osina ja miten rottien ja ihmisten yhteiseloa voitaisiin mahdollisuuksien mukaan helpottaa.