Yhteystiedot

Kasvien talvi - sivuja ylläpitää:

Plant Ecophysiology and Climate Change Group

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

PL 65 (Viikinkaari 1)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

TS
Timo
Saarinen
projektisuunnittelija
Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma
Tieteenala Ekologia, evoluutiobiologia, Kasvibiologia, Ympäristötiede

Helena
Åström
yliopistonlehtori
Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia, Kasvatustieteet

 

Tutkimusryhmän kasviaiheinen blogi: blogs.helsinki.fi/kasvien-nelja-vuodenaikaa/

Tutkimusryhmän englanninkieliset verkkosivut: www.helsinki.fi/plant-ecophysiology-and-climate-change/

 

Kasvien talvi –sivujen koostamista ovat rahoittaneet Tieteen tiedotus ry. ja Helsingin yliopiston Opettajien akatemia.