Saapuminen tutkimushoitajakäynnille

Kutsumme sinut tutkimushoitajakäynnille, jos osallistut tutkimuksen hoitokoevaiheeseen joko nettiterapia- tai vertailuryhmän jäsenenä. Tutkimushoitajamme Eija Lahdensuo kutsuu sinut käynnille annettuasi ensimmäisen raskausaikaisen terveystarkastuksen yhteydessä suostumuksesi tulla kutsutuksi tutkimukseen.

Tutkimushoitajakäynnillä kaikki tutkimuksen hoitokoevaiheeseen osallistuvat allekirjoittavat suostumuslomakkeen.

Tutkimushoitajakäynnillä otetaan myös veri- ja hiusnäytteet perimän ja biologisten merkkiaineiden määritystä varten. Veri- ja hiusnäytteet otetaan tutkimuksen aikana kahdesti; toinen näytteenottokerta on synnytyksen yhteydessä.

Pyydämme sinulta myös lupaa käyttää tarvittaessa raskauden normaalin seuran­nan yhteydessä otettavien seulontaverinäytteiden ylitse jäävää määrää sekä synnytyksen jälkeen poispantavia kudoksia (istukkaa, napanuoraa, sikiökalvoja ja napaverta).

 

Hiusnäytteistäsi analysoimme stressihormoni kortisolin. Verinäytteistäsi ja synnytyksen jälkeen poispantavista kudoksista analysoimme perimäaineksen perimän vaihtelua, perintötekijöiden ilmentymistä ja perintötekijöiden toimintaa säätelevien mekanismien tutkimiseksi.

Verinäytteistäsi ja lapsesi napaverinäytteestä tulemme myöhemmin määrittämään myös hormonaalisia tekijöitä, tulehduksesta kertovia merkkiaineita, aineenvaihduntatuotteita, kilpirauhasen toiminnasta kertovia hormonaalisia tekijöitä ja vitamiinien saannista kertovia tekijöitä ja tarvittaessa muita tutkimuskysymysten kannalta tärkeitä tekijöitä. Synnytyksen jälkeen poispantavista kudoksista tulemme myöhemmin määrittämään myös kudoksen rakennetta kuvaavia tekijöitä. Nämä tiedot kerätään tutkimukselliseen käyttöön.

Tutkimalla perimän vaihtelua, perintötekijöiden ilmentymistä ja perintötekijöiden toimintaa sääteleviä mekanismeja selvitämme, voimmeko perinnöllisten tekijöiden avulla tunnistaa ne naiset, joiden masennus on vaarassa kehittyä tai vaikeutua raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen. Selvitämme myös, ketkä äideistä ja lapsista ovat hyötyneet eniten nettiterapiahoidosta. Geenikartoitus tehdään koko perimän tasolla, mutta erityisen kiinnostuksen kohteena ovat masennukseen liittyviä proteiineja valmistavat geenit. Koko genomin, eli kaikki geenit kattava tutkimus on nykyisin yleisin tapa tutkia geenejä ja niiden toimintaa.

Eija Lahdensuo

Yhteystiedot

Tutkimushoitaja Eija Lahdensuo 0294129628

tutkimushoitaja(at)iloodottaa.fi

 

Käyntiosoite

Haartmaninkatu 3, F-rappu

Helsinki

 

Saapuminen tutkimushoitajakäynnille ohjekartta