Yksilölliset järjestelyt eli erityisjärjestelyt valintakokeissa

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä eli erityisjärjestelyitä valintakokeeseen esimerkiksi terveydellisistä syistä. Yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä koetilanteessa. Nämä ohjeet koskevat vuoden 2021 yhteishakua.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin 7.4.2021 klo. 15.00 mennessä. Soc&komin hakijoille tarkoitettuun provet i svenska -kielitasotestiin niitä pitää hakea 7.4.2021 klo. 15.00 mennessä.

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021. Tarkemmalla toteutustavalla tarkoitetaan esimerkiksi valintakokeiden järjestämistapaa ja -paikkaa.

Lue myös yhteistyökokeiden poikkeukset, jos haet yksilöllisiä järjestelyitä johonkin seuraavista yliopistojen yhteistyössä järjestämästä kokeesta:

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe
 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe
 • Farmasian valintakoe
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede)
 • Maantieteen valintakoe
 • Oikeustieteen suomenkielinen valintakoe
 • Psykologian ja logopedian valintakoe
 • Sosiaalityön valintakoe
 • VAKAVA (valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto) -koe

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi terveydellisistä syistä. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä. Voit myös tarvittaessa saada vapautuksen optisen lomakkeen käytöstä.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Lisäajan myöntäminen eri kokeissa

Jos sinulle myönnetään lisäaikaa kokeen suorittamiseen, lisäaika pidentää suoritusaikaa kokeen lopusta. Aloitat siis kokeen samaan aikaan muiden kokelaiden kanssa.

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Tällä saattaa olla vaikutusta myös valintakokeisiin myönnettävän lisäajan määrään. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan viimeistään 16.3.2021.

Valintakoeaineiston saavutettavat versiot Celialta

Jos sinulla on lukemiseste, voit tilata saavutettavan version valintakoeaineistosta Celialta. Kevään 2021 yhteishaussa hakevan on tilattava saavutettavat ennakkomateriaalit viimeistään 31.3.2021. Ennen kuin voit tilata valintakoekirjoja, sinun täytyy rekisteröityä Celian asiakkaaksi. Lisätietoa löydät Celian suomenkielisiä valintakoeaineistoja koskevalta sivulta.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakulomakkeella ja siihen liitettävillä asiantuntijalausunnoilla.

Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet. Jos esimerkiksi tiedät, että et pysty täyttämään optista lomaketta käsin, sinun täytyy hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä.

Jätä hakemus liitteineen viimeistään:

 • keskiviikkona 7.4.2021 klo 15.00 kaikkiin valintakokeisiin sekä Soc&komin hakijoille tarkoitettuun provet i svenska -kielitasotestiin.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen vain, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Et välttämättä saa samanlaisia yksilöllisiä järjestelyitä kaikkiin kokeisiin. Esimerkiksi eri yliopistojen yhteistyönä järjestettävien kokeiden linjaukset saattavat erota toisistaan. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai Helsingin yliopiston aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijaksi valitsemisesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset. Jos haet yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseen lääkärinlausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto.

Asiantuntijalausunnossa pitää

 • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä,
 • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • olla sinun henkilötietosi,
 • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • olla päiväys.

Todistukseksi yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta voidaan suurimmassa osassa valintakokeita hyväksyä myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) erityisjärjestelypäätös. Päätöksestä on käytävä ilmi yksilöllisten järjestelyiden tarve. Jos haet oikeutta käyttää valintakokeessa tietokonetta, eikä tarve käy ilmi YTL:n päätöksestä, sinun täytyy toimittaa asiantuntijalausunto erikseen.

Sinun ei tarvitse lähettää alkuperäistä lausuntoa tai YTL:n erityisjärjestelypäätöstä, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Es­tee­tön liik­ku­mi­nen

Kaikki Helsingin yliopiston tilat eivät ole esteettömiä. Hae yksilöllisiä järjestelyitä, jos tarvitset esteettömän tilan valintakokeeseen. Näin esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Sinun ei tarvitse liittää hakemukseen esteettömän tilan tarvetta koskevaa asiantuntijalausuntoa.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen henkilökohtaisen avustajan kanssa tai saattamana. Ilmoita lisäksi, mihin tarvitset avustajaa. Sinun täytyy järjestää avustaja itse. Henkilökohtaisen avustajan tarpeesta ei pääsääntöisesti tarvitse olla erillistä asiantuntijalausuntoa.

Dia­be­tek­sen hoi­to­vä­li­neet

Pääsääntöisesti voit ottaa valintakokeeseen mukaan diabeteksen hoitovälineet, kuten verensokerimittarin tai insuliinipumpun, ilman erillistä ilmoitusta.

Jos diabeteksen hoitoon tarkoitettu laite toimii älypuhelimella, sinun täytyy hakea yksilöllisiä järjestelyitä voidaksesi käyttää sitä valintakokeessa.

Yliopistojen yhteistyönä järjestettävien valintakokeiden liitteitä koskevat ohjeistukset saattavat poiketa Helsingin yliopiston yleisistä ohjeista. Tarkista yhteistyökokeiden liitteitä koskevat poikkeukset:

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät biologian yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe: Asiantuntijalausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Farmasian valintakoetta koskeva erityisjärjestelyhakemus pitää lähettää siihen yliopistoon, jossa olet ilmoittanut suorittavasi valintakokeen. Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Ylioppilastutkintolautakunnan päätös lukivaikeuteen liittyen voidaan hyväksyä sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai lausuntoa, jos päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen. 
 • Lääketieteellisten alojen valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat ohjeet löydät lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Maantieteen valintakoetta koskeva erityisjärjestelyhakemus pitää lähettää siihen yliopistoon, jossa olet ilmoittanut suorittavasi valintakokeen. Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Ylioppilastutkintolautakunnan päätös lukivaikeuteen liittyen voidaan hyväksyä sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai lausuntoa, jos päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen.
 • Suomenkielisen oikeustieteen valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Psykologian ja logopedian valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät psykologian ja logopedian valintayhteistyön verkkosivuilta.
 • Sosiaalityön valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Kasvatusalan VAKAVA-kokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät kasvatusalan valintayhteistyöverkoston verkkosivuilta.

Yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomake ja ohjeet hakemuksen toimittamiseen päivitetään kevään 2021 yhteishaun alkuun mennessä.

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos sinulle myönnetään yksilöllisiä järjestelyitä, ilmoitamme sinulle myös koepaikkasi sähköpostilla noin viikkoa ennen koetta.

Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Siksi suosittelemme, että et käytä salaamatonta sähköpostia viestitellessäsi hakijapalveluiden kanssa yksilöllisistä järjestelyistä muuten kuin tiedustellaksesi menettelystä yleisellä tasolla. 

Käytä suojattua sähköpostia lähettäessäsi meille viestiä yksilöllisiin järjestelyihin liittyen. Katso ohjeet luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämiseen verkkosivuiltammeVoit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin puhelimitse.