Sähköiset opintosuoritusotepalvelut

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet Helsingin yliopistoon kandiohjelmaan talvella/keväällä 2020–2021. Tällä sivulla on tietoa koulutusasiakirjojen toimittamisesta tiettyjen kansainvälisten opintosuoritusotepalveluiden kautta. Voit käyttää tätä menetelmää sen sijaan, että toimitat koulutusasiakirjasi virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä, tai sen sijaan, että noudatat maakohtaisia erityisvaatimuksia.

Hyväksytyt sähköiset palvelut

Hakuvaiheessa liitteiksi hyväksytään skannatut jäljennökset koulutusasiakirjoista. Hakijoiden, jotka hyväksytään ehdollisesti, on kuitenkin toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset koulutusasiakirjoistaan. Huomaa maakohtaiset vaatimukset. Näiden paperiasiakirjojen sijaan hyväksymme myös viralliset koulutusasiakirjat, jotka toimitetaan tiettyjen kansainvälisten opintosuorituspalveluiden kautta.

Toimittaessasi sähköisiä koulutusasiakirjojasi tällaisen palvelun kautta, osoita asiakirja Helsingin yliopistolle ja käytä yhteystietona sähköpostiosoitetta hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi. Lisätietoja palveluiden käyttämisestä on kunkin palveluntarjoajan omissa ohjeissa.

Hyväksytyt palvelut:

Jos oppilaitoksesi käyttää palvelua, jota ei ole mainittu yllä olevassa luettelossa, ota meihin yhteyttä ja selvitämme, voimmeko hyväksyä asiakirjasi kyseisen palvelun kautta. Huomaa, että Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden tehdä lopullinen päätös palvelun hyväksymisestä tapauskohtaisesti.

Sähköisesti varmennettavat koulutusasiakirjat

Jos koulutusasiakirjasi voidaan varmentaa asiakirjat myöntäneen oppilaitoksen verkkosivuilla sähköisen varmennuspalvelun avulla, voit toimittaa PDF-jäljennöksen asiakirjastasi liittämällä sen hakulomakkeeseesi Opintopolku.fi-sivulla tai lähettämällä sen sähköpostitse osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi.

Nimeä asiakirjat muodossa ”Sukunimi, Etunimi, asiakirjan nimi.pdf” (esim. “Virtanen, Maija, opintosuoritusote.pdf”). Tee kustakin asiakirjasta erillinen tiedosto, ts. älä yhdistä useita asiakirjoja yhteen tiedostoon. Jos asiakirja sisältää useita sivuja, toimita koko asiakirja yhtenä tiedostona.

Koko asiakirjan on oltava varmennettavissa palvelun avulla, ts. palvelun näyttämän sisällön on oltava täsmälleen sama kuin toimittamasi asiakirjan. Jos palvelu varmentaa vain osia asiakirjasta, emme hyväksy asiakirjaa virallisesti oikeaksi todistetuksi. Toimita sen sijaan virallisesti oikeaksi todistettu paperiversio kyseisestä asiakirjasta.

Huomaa, että oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ei hyväksytä sähköiseksi varmennuspalveluksi. Myöskään oppilaitoksen lähettämiä tavallisia skannattuja koulutusasiakirjoja ei hyväksytä, jos asiakirjaa ei voida varmentaa sähköisen varmennuspalvelun avulla.

Huomaa, ettemme takaa hyväksyvämme muita kuin englannin-, suomen- ja ruotsinkielisiä varmennuspalveluita. Arvioimme muunkieliset palvelut tapauskohtaisesti. Jos palvelun varmentamaa sähköistä asiakirjaa ei ole saatavilla englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi, sinun on toimitettava myös alkuperäisen asiakirjan auktorisoitu käännös. Huomaa, että auktorisoitu käännös on toimitettava virallisesti oikeaksi todistettuna paperiversiona.

Huomaa myös, että Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden arvioida jokainen sähköinen asiakirja ja varmennuspalvelu tapauskohtaisesti. Jos emme pysty varmentamaan vaadittuja tietoja oppilaitoksesi sähköisen varmennusmenetelmän avulla, sinun on toimitettava asiakirja virallisesti oikeaksi todistettuna paperiversiona edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Liitteet, joiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja

Seuraavien liitteiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja:

  • passin kopio
  • tutkintotodistuksen liite (diploma supplement), jos olet toimittanut myös opintosuoritusotteen
  • joidenkin kielikokeiden tulokset (katso englanninkieliset koekohtaiset ohjeet).

Voit toimittaa kyseiset liitteet PDF-tiedostoina liittämällä ne hakulomakkeeseen Opintopolku.fi-palvelussa.

Nimeä asiakirjat muodossa ”Sukunimi, Etunimi, asiakirjan nimi.pdf” (esim. “Virtanen, Maija, tutkintotodistusliite.pdf”). Tee kustakin asiakirjasta erillinen tiedosto, ts. älä yhdistä useita asiakirjoja yhteen tiedostoon. Jos asiakirja sisältää useita sivuja, toimita koko asiakirja yhtenä tiedostona.