Oikaisun vaatiminen

HUOM! Tämän sivun ohjeet koskevat hakua syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. Oikaisuvaatimuksen voi jättää tulosten julkaisun jälkeen. Kevään 2020 yhteishaussa tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020.

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua. Valintaperusteiden muuttamista koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niitä koskee yliopistolaissa valituskielto.

Biologian yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden vuoden 2020 opiskelijavalintaa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa yhteisvalintaa koordinoivaan Helsingin yliopistoon.

Metsätieteiden valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden vuoden 2020 opiskelijavalintaa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa valintakoeyhteistyötä koordinoivaan Helsingin yliopistoon.

HUOM! Tutustu erikseen lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan ohjeisiin, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee jotakin seuraavista hakukohteista:

 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma
 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • mihin päätökseen vaadit oikaisua
 • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
 • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
 • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
 • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää.

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluille viimeistään saamassasi tuloskirjeessä ilmoitettuna ajankohtana.

 llmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä. Alla on kerrottu hakukohtaiset määräajat oikaisuvaatimusten toimittamiselle:

 1. International Master degree programmes: katso määräaika saamastasi tuloskirjeestä.
 2. Bachelor´s Programme in Science: katso määräaika saamastasi tuloskirjeestä.
 3. Avoimen väylän haku:katso määräaika saamastasi tuloskirjeestä.
 4. Yliopistojen siirtohaku:katso määräaika saamastasi tuloskirjeestä.
 5. Yhteishaussa viimeistään 29.7.2020 ennen klo 15.00

Oikaisuvaatimuksen voi jättää tulosten julkaisun jälkeen. Tämä tarkoittaa, että kevään 2020 yhteishaussa oikaisuvaatimuksen voi jättää aikaisintaan 15.7.2020.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

1. Tavallisena sähköpostiviestinä

Voit lähettää oikaisuvaatimuksesi sähköpostitse osoitteeseen:

hakijapalvelut@helsinki.fi

Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: maisterihaku, taloustieteen maisteriohjelma"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

Huomaathan että Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Voit siis käyttää tavallista sähköpostia omalla vastuullasi.

2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Voit tarvittaessa toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä, jos oikaisuvaatimuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa.

Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. Jos kuitenkin sisällytät oikaisuvaatimukseesi tällaisia henkilötietoja, suosittelemme lähettämään oikaisuvaatimuksesi luottamuksellisena sähköpostina.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

3. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille postitse tai tuoda sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon. 

Koronavirustilanteen johdosta yliopistolla vallitsee poikkeustilanne. Sen johdosta suosittelemme erittäin vahvasti käyttämään sähköpostia oikaisuvaatimuksen toimittamisessa.

Löydät tarkemmat ohjeet seuraavalta verkkosivulta: Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin. Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

 

HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainituista kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee kaikki oikaisuvaatimukset kiireellisinä. Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta. Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.