Hakemuksen liitteet

Nämä ohjeet koskevat hakijoita, jotka hakevat vieras- ja monikielisten maisteriohjelmien hakuaikana 1.12.2020-15.1.2021 monikieliseen maisteriohjelmaan, jonka suorituskieli on suomi. 

Jos haet vieras- tai monikieliseen maisteriohjelmaan, jonka suorituskieli on englanti, tai monikieliseen maisteriohjelmaan, jonka suorituskieli on ruotsi, lue nämä englanninkieliset tai ruotsinkieliset ohjeet.

Kaikkien hakijoiden on toimitettava seuraavat liitteet:

Lue ohjeet vaadittavien liitteiden toimittamisesta ennen kuin lähetät ne. Liitteitä, joita ei toimiteta ohjeiden mukaan, ei hyväksytä.

Huomaa, että tietyissä maissa myönnettyihin asiakirjoihin sovelletaan maakohtaisia erityisvaatimuksia. Voit tarkistaa maat, joihin sovelletaan erityisvaatimuksia, tästä luettelosta:

Huomaa, että liitteitä ei palauteta hakijoille, joten sinun ei kannata lähettää alkuperäisasiakirjoja tai asiakirjoja, joista on olemassa vain yksi kappale ja joita on vaikea korvata.

Sinun on toimitettava tutkintotodistus ja opintosuoritusote kaikista toisen asteen jälkeisistä opinnoista tai korkeakouluopinnoista, jotka haluat sisällyttää hakemukseesi.

Kaikki koulutusasiakirjat on toimitettava virallisina asiakirjoina tai virallisesti oikeaksi todistettuina/laillistettuina jäljennöksinä. Tietyissä maissa suoritettuja opintoja koskevat erityisvaatimukset, joita on noudatettava ensisijaisesti. Lisätietoja:

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on valmistunut suoritettuaan kaikki tutkinnon sisältämät opinnot.

Tutkintotodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntävän oppilaitoksen nimi
 • valmistumispäivämäärä
 • valmistuvan opiskelijan nimi
 • oppiarvon tai tutkinnon nimi

Voit toimittaa väliaikaisen (tai tilapäisen) tutkintotodistuksen, jos olet valmistunut, mutta et ole teknisistä tai hallinnollisista syistä saanut lopullista tutkintotodistustasi valmistuttuasi. Väliaikaisen tutkintotodistuksesi tulee sisältää samat tiedot kuin lopullisen tutkintotodistuksen (ks. yllä).

Huomaa, että asiakirjaa, jossa todetaan vain, että olet suorittanut kaikki vaaditut kurssit, ei hyväksytä väliaikaiseksi (tai tilapäiseksi) tutkintotodistukseksi.

Jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi:

Voit hakea, jos et ole suorittanut tutkintoasi hakuajan päättymiseen mennessä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi hakuaikana. Jos sinut valitaan maisteriohjelmaan, valintapäätös on ehdollinen ja sinun on valmistuttava ja toimitettava tutkintotodistuksesi elokuun loppuun mennessä.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on asiakirja, jossa eritellään oppilaitoksessa suorittamasi kurssit/opintojaksot. Opintosuoritusotteen on sisällettävä seuraavat tiedot kaikista kursseistasi:

 • kurssien nimet
 • kurssien suorituspäivät
 • kurssien arvosanat
 • kurssien opintopistemäärät.

Opintosuoritusotteen tulee myös kuvata oppilaitoksessasi opiskeluaikanasi käytetty arviointiasteikko.

Jos opintosuoritusotteesi ei sisällä kaikkia edellä mainittuja tietoja, katso ohjeet siitä, miten voit täydentää opintosuoritusotettasi. Jos et täydennä opintosuoritusotettasi vaadituilla tiedoilla, sitä ei hyväksytä.

Tutkintotodistuksen liitettä (diploma supplement) voi käyttää opintosuoritusotteen sijasta, jos liite sisältää samat vaaditut tiedot kuin opintosuoritusote. Huomaa, että tutkintotodistuksen liite hyväksytään vain, kun se toimitetaan yhdessä tutkintotodistuksen kanssa.

Opintosuoritusote jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi:

Opintosuoritusotteessasi on mainittava suorittamasi tutkinnon nimi. Jos tutkinnon nimeä ei mainita opintosuoritusotteessa, sinun on toimitettava oppilaitoksesi antama virallinen lausunto, jossa mainitaan sinulle myönnettävän tutkinnon nimi.

Hyväksiluetut opintopisteet ja muissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet

Jos opintosuoritusotteesi sisältää hyväksiluettuja opintopisteitä, ne on eriteltävä ja niistä on annettava samat tiedot kuin muistakin kursseistasi. Jos hyväksiluettuja opintopisteitä ei ole eritelty ja niistä ei ole annettu samoja tietoja, sinun on toimitettava erillinen opintosuoritusote, joka sisältää hyväksiluetut opintopisteet ja tarvittavat tiedot.

Koulutusasiakirjojen käännökset

Jos koulutusasiakirjasi eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, sinun on toimitettava myös auktorisoidut käännökset johonkin näistä kielistä. Huomaa, että sinun on toimitettava myös virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäiskielisistä asiakirjoista. Noudata seuraavalla sivulla annettuja ohjeita:

Täydennystutkinnot, siirto-opinnot, suoravalinta jne.

Jos tutkintosi sisältää eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esimerkiksi täydennysopintoja tai siirto-opintoja), sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut koulutusasiakirjat, jotka kattavat opintosi kokonaisuudessaan.

Lisäksi jos olet päässyt suorittamaan suoraan tutkintosi syventäviä opintoja, sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat aiemmat opintosi, jos sinut valittiin koulutusohjelmaan niiden perusteella.

Huomaa, että eri maissa suoritettuihin opintoihin saattaa liittyä erilaisia maakohtaisia ohjeita.

Sinun on osoitettava suomen kielen taitosi. Lisätietoja hyväksytyistä kielitaidon osoittavista liitteistä ja niiden toimittamiseen liittyviä ohjeita:

Huomaa, että Helsingin yliopistolla on luettelo hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista. Kielitaidon voi osoittaa vain luettelossa mainituin tavoin.

Passin tai oleskeluluvan jäljennös

Helsingin yliopisto perii lukuvuosimaksuja maisteriopiskelijoilta, joiden opiskelukieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja jotka eivät ole EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisia. Jos valitset hakulomakkeella tutkinnonsuorituskieleksi englannin, sinulta peritään lukuvuosimaksu, ellet todista olevasi oikeutettu vapautukseen maksusta.

Lukuvuosimaksusta voidaan myöntää vapautus seuraavissa tapauksissa:

 1. Olet EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen. Toimita passin henkilötietosivun jäljennös tai henkilökortin jäljennös. Huomaa, että passin tai henkilökortin on oltava voimassa, kun lukukausi alkaa 1.8.2021.
 2. Et ole EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen, mutta sinulla on oleskelulupa Suomessa. Toimita jäljennös oleskelulupakortistasi (tyyppi A tai P). Huomaa, että oleskelulupakortin on oltava voimassa, kun lukukausi alkaa 1.8.2021.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja stipendeistä (englanniksi)

Lisätietoja asiakirjoista, jotka tarvitaan vapautukseen lukuvuosimaksusta (englanniksi)

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement)

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement) on asiakirja, joka sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta. Sen toimittaminen on vapaaehtoista, jos olet toimittanut myös opintosuoritusotteen.

Huomaa, että jos haluat käyttää tutkintotodistuksen liitettä opintosuoritusotteen sijasta, tutkintotodistuksen liitteen on oltava virallisesti oikeaksi todistettu ja se on toimitettava opintosuoritusotteen lailla. Katso tutkintosuoritusotetta koskevat lisätiedot.

Ohjelmakohtaiset liitteet

Jotkin ohjelmat edellyttävät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden lisäksi tiettyjen muiden liitteiden toimittamista. Lisätietoja ohjelmakohtaisista liitteistä on ohjelmakuvauksissa Opintopolussa.

Muistathan toimittaa vaaditut ohjelmakohtaiset liitteet kaikkiin hakemiisi ohjelmiin.

Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen myöntämät tutkinnot

Jos olet suorittanut tutkintosi suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, sinun ei useimmiten tarvitse toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä koulutusasiakirjoistasi. Noudata Suomea koskevaa erityisvaatimusta:

Muualla kuin Suomessa toimivien korkeakoulujen myöntämät tutkinnot

Jos olet suorittanut tutkintosi muualla kuin Suomessa toimivassa korkeakoulussa, koulutusasiakirjojesi tai niiden jäljennösten on oltava:

 • kyseisen oppilaitoksen oikeaksi todistamat, TAI
 • laillistetut, TAI
 • suomalaisen julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamat

Lisätietoja virallisesti oikeaksi todistetuista jäljennöksistä:

Huomaa, että Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopioita tai skannattuja jäljennöksiä Suomen ulkopuolisten korkeakoulujen myöntämistä koulutusasiakirjoista.

Maakohtaiset erityisvaatimukset

Huomaa myös, että tiettyjen maiden myöntämien koulutusasiakirjojen on oltava oikeaksi todistettuja ja/tai toimitettu maakohtaisten erityisvaatimusten mukaan. Erityisvaatimuksia noudatettaessa niitä sovelletaan ensisijaisesti. Noudata seuraavalla sivulla annettuja ohjeita:

Voit toimittaa hakemuksen liitteet postitse, kuriiripalvelulla tai tuomalla ne itse postilaatikkoomme. Tietyt liitteet voit toimittaa myös sähköisesti. 

Liitteiden toimitusosoitteet

Alta löydät osoitteet postille ja kuriiripalvelulle. Tarkempia ohjeita liitteiden postittamisesta tai tuomisesta postilaatikkoomme löydät sivulta Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin.

Postiosoite

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Kuriiripalveluosoite

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
Unioninkatu 40
00170 Helsinki
Puh: +358 2941 21601 (ei asiakaspalvelua hakijoille, numero vain kuriiripalveluiden käyttöön)

Toimittaessasi hakemuksen liitteitä merkitse hakemuksesi numero liitteisiin tai kirjekuoreen. Jos kolmas osapuoli lähettää liitteet, ne liitetään hakemukseesi hakulomakkeella antamiesi henkilötietojen perusteella.

Jos haet useisiin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin, sinun on toimitettava kukin liite vain kerran. Huomaa, että jotkin ohjelmat edellyttävät tiettyjä ohjelmakohtaisia liitteitä, kuten portfolion tai suosituskirjeen. Tällöin sinun on toimitettava ohjelmakohtaiset liitteet erikseen kuhunkin ohjelmaan.

Huomaa, että hakija vastaa aina hakemuksen liitteiden saapumisesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin määräaikaan mennessä.

Huomaa, että liitteitä ei palauteta hakijoille. Älä lähetä alkuperäisasiakirjoja, kuten alkuperäistä tutkintotodistustasi, joiden korvaaminen on vaikeaa. Lähetä sen sijaan virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, joita ei voi korvata.

Hakemuksen liitteiden toimittaminen sähköisesti

Tietyissä tapauksissa voit toimittaa hakemuksen liitteet myös sähköisesti. Lisätietoja hyväksytyistä sähköisten asiakirjojen toimituspalveluista ja sähköisesti hyväksytyistä liitteistä:

Kielitaitotodistuksen toimittaminen

Katso ohjeet kunkin kielitaidon osoittavan todistuksen toimittamisesta:

Ohjelmakohtaisten ja muiden liitteiden toimittaminen

Passin tai oleskelulupakortin jäljennösten ja vapaaehtoisen tutkintotodistusliitteen ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja. Nämä liitteet voidaan ladata hakemusjärjestelmään. Noudata seuraavalla sivulla annettuja ohjeita:

Ohjelmakohtaiset liitteet on toimitettava ohjelmakuvauksessa Opintopolussa ja hakulomakkeella annettujen ohjeiden mukaan sekä niiden ohjeiden mukaan, jotka saat vahvistussähköpostiviestissä lähetettyäsi sähköisen hakulomakkeen.

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt hakulomakkeen, saat automaattisen vahvistussähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään viimeistelemään hakemuksesi toimittamalla vaaditut liitteet. Vahvistussähköposti lähetetään hakulomakkeella antamaasi osoitteeseen. 

Hakemusta pidetään puutteellisena, kunnes hakijapalvelut on vastaanottanut kaikki vaaditut liitteet. Liitteiden on saavuttava hakijapalveluihin vahvistussähköpostissa mainittuun määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen vastaanotettuja liitteitä ei oteta huomioon.

Vastaanottamamme postin suuren määrän vuoksi emme voi vahvistaa yksittäisten liitteiden saapumista.

Kaikki liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja kun liitteesi on käsitelty, lähetämme sinulle sähköpostiviestin, jossa ilmoitamme sinulle hakemuksesi ja liitteidesi käsittelytilan. Viesti lähetetään hakulomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Huomaa, että liitteitä ei välttämättä käsitellä heti niiden saapumisen jälkeen.

Jos huomaamme käsittelyn aikana, että asiakirjasi eivät täytä vaatimuksia, ilmoitamme sinulle asiasta sähköpostitse. Sinulle ei kuitenkaan myönnetä liitteiden toimittamisen alkuperäisen määräajan ylittävää lisäaikaa hakemuksen täydentämistä varten. Hakijan on varmistettava, että kaikki asiakirjat täyttävät niitä koskevat vaatimukset ja että ne saapuvat määräaikaan mennessä. Vahvistussähköpostiviestissä mainitun määräajan jälkeen saapuvia asiakirjoja ei käsitellä. Suosittelemme, että toimitat vaadittavat liitteet hyvissä ajoin.

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksesta tai hakemuksen liitteistä etkä löydä vastauksia verkkosivuiltamme, voit ottaa yhteyttä hakemusten käsittelypalveluun sähköpostitse tai puhelimitse 1.12.2020–29.1.2021.

Puhelinnumero

Voit soittaa meille: 02941 21234
Puhelinpalvelumme on auki tiistaisin ja torstaisin klo 12–14

Chat

Tavoitat meidät myös chatissa. Chat-palvelumme on auki tällä sivulla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12-14

Seuraavina päivinä chat-palvelumme on auki klo 12-15:

 • Perjantai 15.1.
 • Perjantai 29.1.

Sähköpostiosoite

Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi. Jos olet jo jättänyt hakemuksesi, mainitse viestissä hakemusnumerosi.

Poikkeukset aukioloaikoihin

Asiakaspalvelumme on kiinni seuraavina päivinä:

 • 24.-25.12.
 • 1.1.

Yleinen hakuneuvonta

Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä hakemisesta tai opiskelemisesta Helsingin yliopistossa, ota yhteyttä hakuneuvontaan.