Tietojenkäsittelytieteen opin­to­jen ra­ken­ne ja ai­ka­tau­lu

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa esimerkiksi alla olevaa aikataulua seuraamalla.

Kuluvan lukuvuoden opetustarjonta löytyy täältä.

  1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. kevät

Tietojenkäsittelytieteen

perusopinnot, 25 op

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 5 op (periodit 1 ja 2)
Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (periodi 1)
Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op (periodi 2)
Tietokoneen toiminta, 5 op (periodi 2)

 

Tietokantojen perusteet, 5 op (periodi 3)

 

       

Tietojenkäsittelytieteen

aineopinnot, 65 op

(* harjoitustöitä pitää valita 2/3; Tietokantasovellus ja Tietorakenteiden harjoitustyö järjestetään kullakin periodilla ja kesäisin kahdesti; Tietoliikenteen harjoitustyö toukokuun intensiivijaksolla. Ohjelmistotuotantoprojektin voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella ja myös kesäisin)

 
Tietorakenteet ja algoritmit, 10 op (periodit 3 ja 4)
Ohjelmistotekniikka, 5 op (periodi 4)
Tietokantasovellus*, 4 op (periodi 3 tai 4)

 

Laskennan mallit, 5 op (periodi 1)
Ohjelmistotuotanto, 6 op (periodi 2)
Tietorakenteiden harjoitustyö*, 4 op (periodi 1 tai 2)

 

Käyttöjärjestelmät, 5 op (periodi 3)
Tietoliikenteen perusteet, 5 op (periodi 4)
Tietoliikenteen harjoitustyö*, 4op (toukokuun intensiivijakso)

 

Johdatus tekoälyyn (periodi 1) tai Tietoturvan perusteet (periodi 2), 5 op
Ohjelmistotuotantoprojekti*, 10 op (periodi 1, periodi 2 tai molemmat periodit)

 

Kandidaatintutkielma, 6 op (periodit 3 ja 4)

 

Matematiikan tai

menetelmätieteiden

perusopinnot, 25 op

Johdatus yliopisto-matematiikkaan, 5 op (periodit 1 ja 2)

 

5 op

 

10 op

 

5 op

 

   
Kieli- ja TVT-opinnot, 15 op
Englanti, 4 op (periodit 1 ja 2)
Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op (periodi 1)
Tietokone työvälineenä, 1 op (periodi 1)
Akateemiset taidot, 1-2 op (periodi 1)

 

Toinen kotimainen kieli, 3 op

 

     
Äidinkielinen viestintä, 3 op (periodit 3 ja 4)
Tutkimustiedonhaku, 1 op (periodit 3 ja 4)

 

Valinnainen opintokokonaisuus,

väh. 15 op

   
5 op

 

5op

 

5 op

 

 

Valinnaisia opintoja

⇒ 180 op:ttä täyttyy

     
10 op

 

10 op

 

15 op